I en rapport fra The Heritage Foundation meldes det at asylsøkere og flyktninger til Europa har drept og skadet nær 1000 personer siden 2014. 16 prosent av de totale jihadangrepene involverte asylsøkere eller flyktninger. IS har direkte forbindelse til de fleste terrorplanene og terrorangrepene og Tyskland har vært mest utsatt for disse. Syrere er oftere involvert enn andre nasjonaliteter, skrives det.

Nærmere tre fjerdedeler av jihadistene utfører eller blir avslørt i løpet av de to første årene etter at de ankom Europa. Mens radikaliseringen pleide å finne sted utenfor Europa, er det nå blitt vanligere at radikaliseringen skjer i Europa.

I rapporten konkluderes det med at Europas respons til migrasjonen har vært utilstrekkelig og at den har økt terrorfaren dramatisk. Europeiske ledere må innrømme feilene de har gjort og kontrollere migrantstrømmen strengt i fremtiden.

Europeere hadde rett da 59% i 2016 mente at migrantstrømmen ville lede til flere terrorangrep. Folks instinkter var korrekte, skriver The Heritage Foundation.

Undersøkelsen viste at det var 194 islamistangrep i Europa fra januar 2015 til desember 2017. Totalt ble 357 personer drept og 1.678 skadet.  32 av disse angrepene involverte asylsøkere eller flyktninger. The Heritage Foundation har satt opp en liste over jihadistene:

Daily Mail    The Heritage Foundation

 

Støtt oss

Vi setter stor pris på om du kan gi et månedlig beløp. Dette gir oss en forutsigbar inntekt og gjør oss i stand til å publisere mer og bedre.

Kjøp «Den islamske fascismen» av Hamed Abdel-Samad fra Document Forlag her.