De foreløpige beregningene fra Medietilsynet viser at Klassekampen kan få over 3,5 millioner kroner mer i såkalt produksjonstilskudd – eller populært kalt pressestøtte – i 2018 enn i fjor. For Dagsavisens del ligger det an til 2,35 millioner kroner mindre i statsstøtte enn i 2017, mens Vårt Land får drøyt 1,5 millioner kroner mindre i år enn i fjor. Dette skriver tilsynet i en melding, i følge Dagens Næringsliv.

Av totalt 313 millioner tilskuddskroner som fordeles på omkring 160 aviser, går nesten 212 millioner kroner til de ti største tilskuddsmottakerne. Tabellen under viser tall for 2017 til høyre og Medietilsynets prognoser for 2018 til venstre:

KLASSEKAMPEN 43 874 442 40 221 600
VÅRT LAND 37 708 627 39 276 786
DAGSAVISEN 32 765 102 35 112 732
BERGENSAVISEN (BA) 29 789 660 27 673 346
NATIONEN 23 446 233 22 283 873
DAGEN 16 517 582 15 572 256
ITROMSØ 8 407 862 7 270 113
FISKERIBLADET 7 712 735 7 218 020
ROGALANDS AVIS 5 994 277 6 957 268
DAGENS PERSPEKTIV 5 737 555 5 368 23

I tillegg mottar NRK i dag om lag 5,7 milliarder kroner årlig gjennom kringkastingsavgiften.

Medietilsynet presiserer at en rekke forhold kan gjøre at endelig tildeling avviker fra prognosen.

– Endelig tildeling blir først avklart til høsten, og vi understreker at det kan bli endringer fra den prognosen vi nå går ut med, sier direktør Mari Velsand i Medietilsynet.

 

Støtt oss

Vi setter stor pris på om du kan gi et månedlig beløp. Dette gir oss en forutsigbar inntekt og gjør oss i stand til å publisere mer og bedre.

 

Kjøp Christopher Caldwells «Revolusjonen i Europa – innvandring, islam og Vesten» fra Document Forlag her.