Bilbranner, steinkasting, ghettoer og narkokriminalitet. Tilstander som har fått bygget seg opp siden 90-tallet. Men som først blir diskutert åpent i disse dager.
Det er flott at vi får åpenhet om lovløsheten AP og SV har skapt da de var i regjering.

Men etter fem år med borgerlig regjering har vi fremdeles lovløshet og ghettoer. Til tross for eskalert retur av kriminelle og strengere krav til nyankomne innvandrere mht yrkesdeltagelse og kunnskap om norsk samfunn.

Det fremstår som om FrPs linje blir konsekvent overstyrt av den deigaktige og milde Høyre/Grande-alliansen og av Stortingsopposisjonen.
Og nå også krefter innen sosionompolitiet.

Lovløshet skulle ikke få utarte under en borgerlig regjering.

Det vi ser nå er resultatet av AP/SVs uansvarlige innvandrings- og integreringshåndtering og av krefter innen politiet som ikke forstår oppgaven sin.
Nå kreves det av H/FrP å rydde opp, hvis ikke vil de få skylda.

For allerede nå sitter AP klar og lokker med løsningen på problemene de selv har skapt – som de nå gir regjeringen skylden for.

Wara og Sanner – dere kan styre dette. Vær så snill å overkjør sosionomene i politiet. La de ikke få fortsette å tilby kriminelle fritidsklubber, dialog og hilsen til høytider.

 

Bestill Douglas Murrays bok “Europas underlige død” fra Document Forlag her!