Norske politikere ligger langflate for islam, inkludert statsministeren og hennes rådgivere på Statsministerens kontor.

Det har blitt en tradisjon for norske statsministre å ønske Eid Mubarak til den muslimske befolkningen i Norge. En liten filmsnutt er lagt ut på hjemmesiden til Statsministerens kontor i anledning Eid 15. juni, festen som markerer avslutningen på en måned med faste.

I filmsnutten takker statsministeren for at hun fikk være til stede på Eid arrangementet i Valhall i fjor, arrangementet samlet hele 8000 mennesker. Et arrangement der mennene står i første rekke og kvinnene glimrer med sitt fravær i bildet. Erna står i front og hyller den fullstendig mannsdominerte forsamlingen. For de som husker fjorårets arrangement, befant kvinnene befant seg bakerst i lokalet – tildekket.

Høyre og Arbeiderpartiet, våre største statsbærende partier, lefler videre med islam – en religion som påviselig hindrer samfunnsutvikling og gode kår for kvinner og religiøse minoriteter i de landene den dominerer. Politikerne stiller få krav og ser gjennom fingrene med det meste. Tvert imot, de hyller tradisjoner som ellers blir ansett som forkastelige, som at kvinnen framstår underordnet mannen.

Ja, det finnes også kristne bevegelser som markerer seg sterkt mot likestilling, men de er marginale. Det er den muslimske minoriteten som vokser – raskt. De senere årene har migranter og asylsøkere fra muslimske land toppet listen; Somalia, Irak, Afghanistan.

I sin hilsen understreker også statsministeren at fasten skal kombineres med en vanlig hverdag og et vanlig arbeidsliv, i 2018 i en periode av året med lange, lyse dager og sen solnedgang. Vel, den største ikke-vestlige gruppen mennesker i Norge har somalisk bakgrunn, der er det fortsatt knappe 10 prosent av kvinnene som i det hele tatt har kontakt med arbeidslivet. Men så lenge statsministeren aksepterer og faktisk hyller en forsamling der kvinnene har fått tilvist plass bakerst og tildekket, er det vel liten sannsynlighet for at situasjonen er særlig endret ved neste Eid feiring – bortsett fra at andelen av befolkningen som markerer Eid har økt enda litt mer.

 

Bestill Douglas Murrays bok “Europas underlige død” fra Document Forlag her!