Luigi de Magistris. Foto: Sconvolpi74 / Wikimedia Commons.

 

Den italienske innenriksminister Matteo Salvinis beslutning om å nekte migrantbåten «Aquarius» å legge til havn i Italia, blir møtt med mytteri hos fire søritalienske borgermestre, skriver La Repubblica.

Først ute er Napolis borgermester Luidi de Magistris, som søndag kveld twitret:

Hvis en hjerteløs statsråd lar gravide kvinner, barn, gamle, mennesker dø på havet, er havnen i Napoli klar til å ta imot dem. Vi er menneskelige, med et stort hjerte. Napoli er rede, uten penger, til å redde menneskeliv.

Salvinis avgjørelse er brutal og «i strid med alle nasjonale og internasjonale lover», kommenterer de Magistris, og fremhever Napoli som en solidarisk by som alltid har tatt parti for dem som trenger hjelp.

Utspillet fra Napolis fremste borger ble kort tid etter fulgt opp at borgermestrene i Messina og Palermo på Sicilia, og i Reggio Calabria på den italienske støvelens tåspiss, som alle erklærer at havnene i deres byer er åpne.

Messinas borgermester Renato Accorinti sier at byen hans er villig til å ta imot båten, også mot Salvinis vilje. Accorinti bruker harde ord om innenriksministeren:

«Vi sier nei til statsrådens politikk, som smaker av fascisme. Vi er en gjestfrihetens by, og det er vi denne gangen også. Båten må legge til hos oss.»

Palermos borgermester Leoluca Orlando sier også at han gjerne tar imot «Aquarius». Palermo har alltid vært klar til å redde menneskeliv i Middelhavet, sier han. Orlando, som heller ikke går av veien for å kalle Matteo Salvinis parti Lega for høyreekstremt, legger til at noen vil overlate kvinner og barn til den internasjonale kriminaliteten.

Reggio Calabrias borgermester Giuseppe Falcomatà slutter seg til de andre ved simpelthen å erklære at «vi er fortsatt menneskelige».

Det er vanskelig å si om de fire lokalpolitikerne har maktmidlene som behøves for ikke å adlyde statsråden som er øverste ansvarlige for Italias politi. Men det er umulig ikke å merke seg at tre av de fire byene – Palermo, Napoli og Reggio Calabria – er høyborger for Italias tre mektigste mafiaer.

Heller ikke Messina er uberørt av fenomenet, all den tid universitetet der til bys i sin tid var kontrollert av den sicilianske mafiaen. Europas største asylmottak, som i ti år har vært kontrollert av ‘ndranghetaen, ligger ellers i Calabria.

Mafiaene har lenge spilt en politisk rolle ved valg i Sør-Italia, hvor salg av stemmer langt fra er et ukjent fenomen. Det er lett å tenke seg at det ligger helt andre interesser bak alle de vakre ordene om medmenneskelighet.

 
 

Kjøp Jean Raspails roman «De helliges leir» fra Document Forlag her.