Innstillingen til USAs president hos andre G7-ledere, først og fremst Merkel og Macron, minner stadig mer om den hyklerske og nedlatende moralismen som blir Israel til del i FN. Akkurat som store deler av det såkalte verdenssamfunnet ikke er villig til å lytte til Israels argumenter i Midtøsten-konflikten, vegrer europeerne seg for å erkjenne at USA har gode grunner til å opptre som de gjør, om enn såvel Conte som May ser ut til å forstå det litt bedre enn aksen Paris–Berlin. Noen snakker om at Trump ikke varer evig, men er det noen som tror at etterfølgeren kommer til å kansellere de mer fordelaktige handelsavtalene som Trump-administrasjonen nokså sikkert vil få i havn? Det europeerne holder på med, er simpelthen «punching above their weight», noe som også kommer til uttrykk ved at EU-presidentene Tusk og Juncker dukker opp som linselus på fellesbildet med G7-landenes statsledere. Med Storbritannia på vei ut av unionen, vil G7 om ikke lenge kun ha tre EU-medlemmer igjen, med et samlet BNP som er halvparten av USAs, og omtrent på størrelse med summen av Japan, Storbritannia og Canadas. Hva forsvarer da nærværet av EU-lederne som et slags overhus i G7? Foto: Jesco Denzel / Reuters / Scanpix.