I artikkelen Si meg hva du mener om Tommy Robinson og jeg skal si deg hvem du er, har red. kommet i skade for å tillegge dommer Heather Norton meninger som tilhører bloggeren thesecretbarrister.com. Det er denne bloggeren, selv dommer, som spyr sin eder og galle ut over høyrefløyen, hjemme og over Atlanteren, hvor han mener de er helt fortapt.

Det skal selvsagt rettes opp. Jeg gjør leserne oppmerksomme på feilen før iangressen, inntil den kan rettes opp.

Når jeg inntar en såpass tilbakelent holdning er det fordi at Norton har de samme meninger om Secretbarrister og dommeren som dømte Robinson til 13 måneders fengsel, Geoffrey Marson QC.

De påstår hardnakket at straffeforfølgelsen av Robinson ikke har noe med ytringsfrihet å gjøre, men tvert imot handler om å beskytte rommet som sørger for en rettferdig rettssak.

Bruce Bawer, som åpenbart er i Storbritannia, øser sin forakt ut over denne britiske arrogansen og hykleriet.

Robinson did not do anything outside this courthouse that other reporters do not do on a regular basis. The information he supplied, including the names and ages of the defendants, came straight off the BBC website. (…)

Det virkelige hatobjektet, og noe vi kommer tilbake til, igjen og igjen, er de muligheter nettet gir opposisjonen til å komme til orde.

«Robinson was not just on the street, he was sending a running commentary to the internet,» complained one correspondent. «If any other journalist was found doing that, he or she may also have been sent to prison under a gag order until the trial ends.»

Men BBC har aldri satt grooming-gjengene i den sammenheng Robinson gjør. I stedet vender mediene seg mot de borgerjouranlistene som våger å gjøre det de selv skulle ha gjort.

Det er ikke første gang i historien dette skjer, og det har et dramatisk tilsnitt denne gang som kan minne om Robin Hood versus sheriffen av Nottingham.

Does anyone truly believe that some well-known BBC or Sky News talking head would ever have been plucked up from outside the courthouse in Leeds, shoved into a paddywagon, dragged before a judge, and tossed unceremoniously into the clink without so much as being allowed to phone a lawyer?

BBC er hofforganet til sheriffen av Nottingham.

Dommer Norton ga uttrykk for de samme meninger i sin dom over Robinson 25 mai 2017: At det ikke hadde noe med ytringsfrihet å gjøre, for så å si at han ikke var en legitim journalist, for en legitim journalist ville aldri oppført seg slik han gjorde og brukt ordet «muslimsk pedofil».

It is about being innocent until proven guilty. It is not about people prejudging a situation and going round to that court and publishing material, whether in print or online, referring to defendants as “Muslim paedophile rapists”. A legitimate journalist would not be able to do that and under the strict liability rule there would be no defence to publication in those terms.

Men som Bruce Bawer ganske riktig observerer, det er denne britiske «cant», evne til doublespeak og hykleri, som gjør at medier og domstoler omtaler gjerningsmennene som «asiatiske» og mørklegger hvem de er. Dette er et nøkkelord for det reflekterer at det britiske systemet er livredde for å fornærme muslimer og islam, selv når det voldtar småjenter.

Når dommer Norton advarer/truer Robinson er det som forsvarer av dette systemet. Det er dagens klassejustis.

In short, Mr Yaxley-Lennon, turn up at another court, refer to people as “Muslim paedophiles, Muslim rapists” and so and so forth while trials are ongoing and before there has been a finding by a jury that that is what they are, and you will find yourself inside. Do you understand?”

Norton representerer et system som har mørklagt overgrepene og dermed blitt complicite/medskyldige. Når en street kid som Robinson stikker fingeren i øyet på medier og rettsvesen, reagerer de med å slå tilbake med det de har.

Fordi de vet at nyheten vil gå verden rundt, ilegger dommer Geoffrey Marson en «gag order» også på referat fra prosessen mot Robinson! Først 29 mai opphever dommeren denne munnkurven, for den er blitt meningsløs. Internett kjenner ingen geografiske grenser.

Eliten har problemer med å akseptere hvordan ytringsfriheten arter seg på internett.

En notis fra Norge: Hodne-saken

Gulating lagmannsrett har pålagt Merete Hodne å bli venner med motpartens advokat Brynjar Meling i 48 timer, så han kan få sette seg inn i hva Hodne har skrevet om saken. Hodne har blokkert Meling.

Bergensavisa skriver at Gulating lagmannsrett har pålagt Hodne å legge til Meling som «venn» på det sosiale mediet. «Prosessfullmektigen slettes som «venn» etter 48 timer», heter det i kjennelsen fra lagmannsretten.

– Hodne har etter tingrettens dom lagt ut poster på Facebook som klart er relevante med tanke på hennes syn på islamisme, innvandrere og Arbeiderpartiet, mener advokaten, som har vært blokkert av Hodne på Facebook, ifølge BA.

Å pålegge en part i en straffesak å la motparten få innsyn i ens Facebookposter er et tvangsinngrep som griper inn i maktforholdet mellom partene. vg.no