Former English Defence League leader Tommy Robinson, outside Airdrie Sheriff Court after Mark Meechan was fined 800 pounds for an offense under the Communications Act for posting a YouTube video of a dog giving Nazi salutes. Monday, April 23, 2018. (Andrew Milligan/PA Wire)

NB! Red. er gjort oppmerksom på at noen av de kraftigste meningene tilhører thesecretbarrister.com og ikke Heather Norton. Se: Korreksjon om Robinson og dommer Norton

 

«Tommy Robinson» handler ikke bare om Tommy Robinson. Det handler om alt. Det er politikk fra topp til bunn. Si meg hva du mener om Tommy Robinson, og jeg skal si deg hvem du er.

Det er interessant å beskue den engelske overklassen som går til frontalangrep på arbeiderklassegutten Tommy Robinson. De kaster alt de har mot ham.

Det som bekymrer dem, er den sterke oppslutningen han får og oppmerksomheten arrestasjonen av ham har fått.

Forsvarerne av systemet som dømmer ham, deler tilhengerne i to: De uforbederlige, som de avskriver og brunstempler, og en gruppe som er bekymret for ytringsfriheten i Storbritannia.

Det er den siste gruppen de er redd for å miste.

Retorikken er knallhard. Dommeren som dømte Robinson, Heather Norton, sier at Robinson var klar over premissene og konsekvensene hvis han gjorde en live-sending utenfor et rettslokale en gang til. Da ville han ryke inn for de tre månedene han hadde fått betinget. I tillegg fikk han ti måneder. Over ett års fengsel for å gjøre stand-up utenfor et rettslokale, på åpen gate? Dette skurrer kraftig. Derfor må dommeren ta ekstra hardt i:

Det er det britiske rettsystemet som er i fare. Robinson bryter prinsippene for en fair trial. Forsvarerne vil kunne bruke Robinsons oppførsel til å kreve ny rettssak. En ting er spørsmålene og ordene Robinson bruker – som «muslimske voldtektsmenn» og «pedofile muslimer». Mer alvorlig er at det dette budskapet spres på sosiale medier. Det er da det forrykker premissene for en rettferdig dom. Mener Heather Norton.

Men hva er det hun egentlig sier? Hva med hennes egne premisser? Hva med premissene for en rettferdig rettssak for ofrene?

Det er disse spørsmålene som gjør Nortons reaksjon hysterisk.

Storbritannia har hatt en rekke av disse masserettergangene der muslimske menn står tiltalt for grovt misbruk av unge, ofte mindreårige jenter – for ikke å si jentunger – fra lavtstående sosiale lag. Rotherham er det mest kjente eksemplet. Der kunne nettverkene holde på i årevis. Politiet ville ikke vite, og sosialtjenesten tok ikke affære. En taushetskultur gjorde at overgrepene kunne fortsette, år etter år.

I autoritære systemer blir myndighetene aggressive av all skylden og skammen de akkumulerer. Det britiske klassesystemet har en tilsvarende aggresjon mot underklassen. Eliten sparker nedover.

Vi har sett det brettet ut i talløse filmer og romaner: Hvordan representanter for overklassen setter underdog’ene på plass. Det har skapt en trass i den britiske underklassen. Selv om mange er ødelagt av alkohol og trygder, er det likevel nok trass igjen til at de kan gi overklassen en på trynet.

Denne klasseforakten har også krøpet inn i det norske samfunnet, og ja, det har med innvandring og islam å gjøre.

Eliten frykter og hater folkedypet. De vet innerst inne at de er ved å frata nordmenn deres eget land, og det eneste de har igjen er systemets maktmidler: straff og trusler om straff.

Systemets tjenere/herrer vet at det mangler legitimitet. Derfor klynger de seg til formalia: Robinson brøt reglene. Men hvilke regler? Hva er politikken bak reglene?

Det vil ikke dommeren eller hennes kolleger snakke om. Heller ikke hennes klakører i mediene.

Selv Norsk Presseforbunds jurist må innrømme at det er enestående at en dommer pålegger referatforbud om saken overhodet, samt at det får retroaktiv effekt.

På 60-tallet ville vi ha kalt dette klassejustis: Makten skjuler seg, den reagerer med vrede når noen vil rive av den masken.

Det underlige med dagens system er at overklassearroganse og venstreorientert ideologi er i symbiose.

Dommer Heather Neuert er en lysende eksempel på dette. Da hun rykket opp som dommer i 2012, den andre kvinnelige i Cambridge, fikk hun presseomtale og ble omtalt som en lynende skarp, effektiv jurist.

Men Neuert er satt til å forsvare noe hun ikke helt overskuer. Slik er det når jurister skal forholde seg til temaer som egentlig er politiske. De reduserer saken til strikt juss. For å forsvare sitt revir bruker de intelligensen til en skarp og giftig retorikk. Den øker de motsetningene som dommeren ignorerer eksistensen av.

Dette er en rekapitulasjon av klassejustisen fra 60-tallet, da venstreorienterte studenter ville gjøre revolusjon.

Studentene forsto, som SUF, AKP og Rødt, at det handlet om politikk. Når borgerskapet og borgerpressa holdt frem respekt for «demokratiske spilleregler», lo de rått og sa det bare var et annet ord for klassejustis. Selv hadde de ingen sans eller respekt for rettferdighet.

Det vi nå ser, er en storstilt politisk kamp om Vestens sjel. Den politisk korrekte klassen har langt flere tricks i verktøykassen enn borgerskapet på 60-tallet, selv om det heller ikke var tapt bak en vogn.

Det som skremmer dem, er Brexit. At det fantes så mange briter som ville bryte med det store overnasjonale EU, skremte vannet av dem. Hva kan de komme til å finne på i fremtiden? Ta frem høygaflene?

Det andre sjokket var Trump. Dette er vår tids to store revolusjoner, og den herskende klassen ser på det som kontrarevolusjoner. De føler seg om Lenin: Alle midler er tillatt mot de hvite.Heather Norton

Norton ble intervjuet av Hurryupharry.org, en blogg som er blitt ilter anti-nye høyre. But never mind. De får Norton til å snakke fra levra:

15. Do you have to be so snarky in your lawsplaining? Aren’t you just turning off people who you need to convince?

«Lawsplaining» betyr «utlegning av loven». Jo, svarer Norton, normalt bestreber jeg meg på å «omfavne» fremfor å frastøte. Men denne saken er spesiell.

This is a fair question. Ordinarily, I do my best in these posts to embrace rather than alienate in an effort to explain or persuade.

Hva er det som gjør saken spesiell?

But cases like this, involving co-ordinated transnational campaigns disseminating blatant falsehoods about our legal system and gaslighting the public are, I feel, different. And call for a different approach.

«Koordinert transnasjonal kampanje»?

As I see it, there are two types of people currently propagating the Free Tommy Robinson myths: far-right sympathisers deliberately sowing discord and falsehoods, whose concern for due process is a cipher for hero-worship of a racist cult leader; and good people confused and worried about what they’ve heard about the “threat to free speech” posed by the overbearing English and Welsh justice system.

Denne dommeren sparer ikke på kruttet, men kommer dermed til å røpe noen holdninger: Det er noen som ikke fortjener å tilhøre den offentlige samtalen: De sprer «bevisst» «splid og falskhet».

Når en dommer bruker så ladede begreper, er hun så politisk forutinntatt at hun selv uforvarende diskvalifiserer seg selv. Det er ironisk at hun sender Robinson i fengsel for å ødelegge en rettssak, mens hun selv viser at hun synes noen meninger er utenfor demokratiet. Dette synet er i seg selv en perverting av britisk fairness.

Her går en dommer inn og sier at visse syn «sår splid» og bygger på »falskhet». Denne arrogansen må vi tilbake til adelskapet for å finne maken til, hvor ulik rettsbehandling var en del av systemet.

Norton gir seg til å tolke folks motiver: Deres bekymring for lov og rett er bare kamuflasje og stikkord for tilbedelse av en rasistisk leder.

Dette er klassisk autoritært og formyndersk: En dommer gir seg til å definere ut en del av befolkningen som anti-demokrater.

For å få denne overbevisningen til å henge sammen, må Tommy Robinsons tilhengere males i brune farger.

Dommeren, rettsvesenet og mediene maler seg inn i et hjørne: For å kunne opprettholde forestillingen om en illegitim opposisjon, må de forvrenge og svartmale opposisjonen.

Det blir en ond sirkel som øker motsetningene i samfunnet.

Det er samme dynamikk som i USA, hvor de liberale har mistet sin liberalitet. Dette er en av de store tragedier i vår tid. Demokratene var ikke lunatics for tyve år siden. De forsvarte ikke en korrupt presidentkandidat. De satte ikke i gang et maktspill for å unnskylde denne kandidaten for grov kriminalitet, mens de brukte statens maktorganer til å knekke den andre kandidaten og senere ødelegge ham som president.

Referansen til Fox News etterlater ingen tvil om hvor Norton står.

The first category are never going to be swayed by facts or rational argument. That is plain from their every interaction on social media, and their every appearance on Fox News. Their motives are clear, their integrity irretrievable and they are not only beyond reach but, frankly, not worth the effort. The second group will, I hope, realise from this explanation that the toga party they have wandered into is in fact a Klan meeting, and will understand the urgency and frustration that underpins the argument.

Denne dommeren feller dommer som en bøddel: La øksa falle! Disse menneskenes integritet lar seg ikke gjenopprette, og de er heller ikke verdt innsatsen ved å forsøke.

Det er et utrolig statement fra en dommer som har dømt Robinson til 13 måneders fengsel. Hva hvis det skulle skje noe med Robinson bak murene? Norton har lagt en bombe under det britiske samfunnet. Hun gir høyresiden fingeren. Som dommer.

Hun legger ikke skjul på det. Hun sier de fortjener det. De er idioter og løgnere.

However the reality is that most people out in the world are probably paying little attention to the ballad of St Tommy, but may form partial views based on what snippets they read and hear. I want this – the truth – to be that snippet. If the key to turning up the online volume is a snappy tone and uncompromising beatdown of idiots and liars, then that’s the game I’ll play.

«Det er det spillet jeg vil spille.»

Norton føler at internett puster henne i nakken, og hun vil slå tilbake «med alle midler».

Dette er ikke et forsvar for britisk sedvanerett, for britisk pragmatisme.

Dette er infamy, å være infam. Det å være i eliteposisjon og tilhøre eliten utløser en trang til å være infam.

Robinson har plutselig skutt i været og blitt en meget viktig historisk person.

Takket være Heather Norton.

Det er hun som legger premissene, og hun har gjort dem så klare at de ikke er til å ta feil av:

Systemet kaster masken. Legitimiteten er borte, og bare rå makt står tilbake.

Det tar litt tid før det synker inn. Men Norton tror som hennes likemenn at de kan behandle Trump som Tommy Robinson.

De kommer til å få seg en overraskelse.

 

Kjøp Kent Andersens bok fra Document Forlag her!