Femstjerners­bevegelsens leder Luigi Di Maio under et møte i det italienske parlamentets deputertkammer i Roma den 23. mars 2018. Foto: Tony Gentile / Reuters / Scanpix.

 

Den gryende italienske regjeringens koalisjons­partnere Lega Nord og Femstjerners­bevegelsen offentliggjorde fredag etter lange forhandlinger en helhetlig regjeringsplattform i et dokument på 58 sider.

Alle viktige politikkområder er dekket i dokumentet, herunder skatt, pensjoner/trygder og statsfinanser, nærings- og arbeidsliv, justis og offentlig sikkerhet, forsvar og utenriks, korrupsjons­bekjempelse, familiepolitikk og innvandring, skole- og helsevesen.

Programmet har gitt plass til noen av de to partienes tradisjonelle kampsaker, som nei til privatisering av vannforsyningen og opprettelse av regionale deportasjons­sentre for utlendinger som skal utvises. Det skal satses mer på repatriering, og dokumentet tar til orde for skroting av Dublin-reglene og behandling av asylsøknader fra utlandet. Fem stjerners forslag om samfunnslønn er blitt begrenset til to års varighet.

Fem stjerner vil i løpet av helgen innhente medlemmenes samtykke til programmet i en elektronisk avstemning, mens Lega vil foreta mer uformelle lokale rundspørringer i sitt parti.

Navnet på statsminister­kandidaten er ennå ikke kunngjort, og det drøyer kanskje til mandag, men lite annet gjenstår innen Italias president Sergio Mattarella må avgjøre om det skal gis klarsignal til regjeringsdannelse.

Corriere della Sera skriver at koalisjonen tar til orde for at EU-partnerne må foreta en full revidering av hvordan unionen styres, og nevner spesielt pengepolitikken, stabilitetspakten og en hensyntagen til markedet som går på bekostning av den sosiale og økonomiske dimensjonen.

Det er knyttet en viss spenning til hvor langt koalisjonen vil gå i å utfordre EU, men dokumentet erklærer innledningsvis at den vil opptre med respekt for unionens partnere og institusjoner.

Oppslutningen om NATO-medlemskapet står fast, men det tas samtidig til orde for å anse Russland som en økonomisk partner snarere enn som en trussel.

Familiepolitikken skal ifølge dokumentet øke de økonomiske incentivene til barnefødsler, både ved direkte pengestøtte og ved skattelettelser til bedrifter som har småbarnsmødre ansatt.

Dokumentet bekrefter også de to partienes omdiskuterte intensjoner om å innføre flat skatt og innføre et bunnfradrag for familier. Tanken er at dette vil sette en ny fart i økonomien som på lang sikt vil sette landet i stand til å betjene den store gjelden.

Disse og andre reformer vil uunngåelig medføre høye kostnader i det korte løp, og det ligger i kortene at statens underskudd med det kan bli større enn EUs regler tillater, selv om koalisjonen mener det kan forhindres ved å unngå sløsing.

Programmet utfordrer altså EU, men uten å gå til frontalangrep på unionen. Hvordan denne rebusen kommer til å løses, gjenstår å se.

 

Bestill Douglas Murrays bok «Europas underlige død» fra Document Forlag her!