Nytt

Fra en ny migrantleir i Sarajevo. Stillbilde: La Stampa.

 

Kroatisk politi advarer om at nesten 60.000 migranter på vei gjennom Montenegro og Bosnia-Hercegovina kan forventes å forsøke å ta seg over grensen til Kroatia, skriver Il Piccolo. Trieste-avisen opplyser at politiet i Kroatia

er satt i høyeste beredskap med sikte på å hanskes med det alle her forventer vil bli en ny migrasjonsbølge, særlig nå som det går mot sommer.

Slovensk politi bekrefter at et antall på omlag 60.000 migranter for tiden befinner seg på Balkan i den hensikt å ta seg videre nordover. Noen har forgjeves prøvd å ta seg inn i Ungarn, og er rede til å gjøre nye fremstøt andre steder.

Er migrasjonstrykket mot Europa i ferd med å åpne en ny Balkan-rute til resten av vår verdensdel?

Hvis migrantene oppdager et svakt punkt på grensen mot Bosnia, vil det skape store problemer, sier en anonym kilde i det kroatiske innenriksdepartementet, hvor det er gitt ordre til sju politidistrikter om å iverksette en strengest mulig grensekontroll.

Regjeringen i landet har også satt av ekstra midler til innkjøp av 60 nye terrengbiler til grensepolitiet. Kroatia er kandidat til å bli med i Schengen-sonen, og landet må vise at det er i stand til å kontrollere sonens yttergrense.

I mellomtiden er Bosnias hovedstad Sarajevo i ferd med å bli fylt opp av migranter.

En utsendt medarbeider fra Torino-avisen La Stampa har gjort filmopptak av en migrantleir som har vokst frem i en offentlig park ved elven Miljacka. Her befinner det seg migranter fra blant annet Syria, Pakistan, Afghanistan og Irak, som har kommet til Bosnia via Tyrkia og Hellas. Blant migrantene på Balkan-halvøya er det også mange nordafrikanere.

Fenomenet var synlig på mindre skala allerede i slutten av april, da International Organisation for Migrations (IOM) representant Peter Van der Auweraert overfor Irish Times advarte om at det kunne oppstå en humanitær krise i den bosniske hovedstaden.

Det er altså lett å tenke seg at forsøkene på å passere grensen til Kroatia vil øke kraftig i antall om ikke lenge, etterhvert som situasjonen forverrer seg i Sarajevo og eventuelle svake punkter langt Kroatias grense oppdages.

 

Kjøp Jean Raspails «De helliges leir» fra Document Forlag her.