Sveitsisk høyesterett har slått fast at lederen av Islamsk Sentralråd i landet, Nicolas Blancho, ikke vil få innvilget lisens til å kjøpe våpen. Blancho søkte i 2014 om lov til å kjøpe en SIG Sauer P226 pistol, men lavere rettsinstanser fastslo at Blancho var for radikal.

Rettsvesenet anser videre ikke Blancho til å være skikket til å kunne håndtere et våpen på en forsvarlig og forsiktig måte, og mener også at han ikke respekterer menneskerettigheter og sveitsisk lov.

Blancho gikk blant annet til sak fordi han mente et avslag på våpenlisens krenket hans rettigheter, mens retten tvert i mot mente at han ikke i tilstrekkelig grad hadde sannsynliggjort at et avslag var en krenkelse. Videre mente retten at det var klare indikasjoner på at Blancho med våpen i hånd ville kunne utgjøre en fare for andre, og at man heller ikke kunne se bort fra at Blancho ville selge eller gi våpenet sitt til andre.

Sammen med to andre menn vil Blancho senere i mai måtte møte i retten, tiltalt for lovbrudd relatert til al-Qaida og IS.

Det sveitsiske Islamsk Sentralråd regnes for å være en islamistisk organisasjon som myndighetene følger tett. Medlemstallet har vokst fra ca. 525 i 2010 til snaut 4.000 i dag. Sveits har pr. 2014 ca. 350.000 muslimer.

Swissinfo.ch

Kjøp «Den islamske fascismen» av Hamed Abdel-Samad fra Document Forlag her.