IS-terrorister paraderer i den syriske Raqqa-provinsen den 30. juni 2014 etter å ha erklært sitt islamistiske kalifat i deler av Syria og Irak. Foto: Reuters-stringer / Scanpix.

 

For to år siden gikk den føderale sveitsiske migrasjonsetaten (SEM) for første gang til sak mot en jihadist med dobbelt statsborgerskap med sikte på å frata vedkommende det sveitsiske statsborgerskapet.

Mannen det dreier seg om, er en italiensk-sveitsisk borger, og han dro i 2015 til Syria for å slutte seg til den islamske staten (IS).

Nå har migrasjonsetaten opplyst til Schweizer Radio und Fernsehen (SRF) at flere lignende saker er i gang, skriver Zürich-avisen Tages-Anzeiger.

Ifølge sveitsisk etterretning har 19 personer med dobbelt statsborgerskap sluttet seg til jihad, men enn så lenge har etaten gått til sak mot færre enn fem av dem. SEM-talskvinne Katrin Schmitter sier at det dreier seg om personer som har skadet Sveits’ anseelse betydelig, men vil ikke opplyse hvor disse i øyeblikket oppholder seg.

Disse initiativene fra myndighetene kommer etter en at den sveitsiske regjeringen har presisert kriteriene for fratagelse av statsborgerskap, etter at en aldri påbegynt sak mot en annen italiensk-sveitisk jihadist, som antas å ha blitt drept i Syria, viste seg å være dårlig fundert juridisk.

Sakene krever altså innsats både fra politikk, forvaltning og rettsvesen. Det er med andre ord et mas når jihadister nyter full rettssikkerhet.

 

Kjøp «Den islamske fascismen» av Hamed Abdel-Samad fra Document Forlag her.