Jörg Leicthfried. Foto: SPÖ Presse und Kommunikation / Wikimedia Commons.

Personer som slutter seg til en terrororganisasjon og ønsker å delta i kamphandlinger, har ingen rett til østerriksk statsborgerskap, sier Jörg Leichtfried, et fremtredende parlamentsmedlem for det sosialdemokratiske partiet SPÖ i Østerrike.

Etter terrorangrepet i Wien tar partiet til orde for en innskjerping av reglene om retten til statsborgerskap, skriver Kurier.

De som har en forhistorie for deltagelse i attentater, har heller ikke rett til å oppholde seg i Østerrike, mener Leichtfried, som også er tidligere EU-parlamentariker og flere ganger har vært statsråd.

Kravet fra SPÖ-politikeren kommer etter at Wiens sosialdemokratiske borgermester Michael Ludwig for noen dager tok til orde for det samme.

Østerrikske myndigheter hadde tidligere gjort et forsøk på å ta det østerrikske statsborgerskapet fra Wien-terroristen Kujtim Fejzullai, som hadde prøvd å slutte seg til den islamske staten (IS) i Syria. Forsøket var imidlertid forgjeves fordi loven krevde at det kunne bevises at han hadde deltatt i kamphandlinger.

Loven må endres på dette punktet, konkluderer Leichtfried, som mener at potensiell statsløshet ikke bør være til hinder for fratagelse av statsborgerskapet i Østerrike. Wien-terroristen, som hadde slektsrøtter i Nord-Makedonia, hadde dobbelt statsborgerskap.

Leichtfried reagerer ellers på at det var mulig for en IS-sympatisør å kjøpe ammunisjon uten at sikkerhetsmyndighetene grep inn.

Sylvi Listhaug (FrP) måtte i 2018 gå av som norsk justisminister etter voldsomme reaksjoner på sin påstand om at Arbeiderpartiet setter terroristers rettssikkerhet høyere enn rikets sikkerhet, da Ap ikke ville la Justisdepartementet frata terrorister statsborgerskapet uten dom.

Partiet forlot siden Erna Solbergs regjering etter at en IS-kvinne med to barn, det ene angivelig dødssykt, ble hentet til Norge fra Syria.

 

 

Kjøp Hege Storhaugs bok «Islam. Den 11. landeplage» fra Document Forlag her!

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.