Nytt

Seks av ti franskmenn mener at Macron og regjeringen ikke gjør nok for å hindre terrorangrep. I en undersøkelse utført av Elabe lister franskmenn opp hvilke tiltak de mener har best effekt for å beskytte landet mot jihad-terrorisme.

  • Isolere de radikaliserte jihadistene fra andre innsatte i fengslene (84%)
  • Øke bevillinger og andre ressurser til etterretning (84%)
  • Utvise alle på S-listen (terrorovervåkningslisten) med utenlandsk statsborgerskap (80%)
  • Stanse franske jihadister (såkalte fremmedkrigere) på grensen som vil tilbake til Frankrike fra Irak og Syria (78%)
  • Internere de farligste på S-listen. (73%)
  • Frata de som er dømt for terrorisme deres franske statsborgerskap hvis de har dobbelt statsborgerskap (72%)

Den sosialistiske presidenten François Hollande foreslo lignende tiltak om å frata statsborgerskap, men det ble skrinlagt i 2015.

Elabe.fr

Kjøp «Den islamske fascismen» av Hamed Abdel-Samad fra Document Forlag her.