Nytt

Leder Helge André Njåstad (Frp) i kommunalkomiteen på Stortinget sier at ekstremisme skal møtes med ekstreme tiltak.

Regjeringen foreslår å frata ekstremister statsborgerskapet. Nå vil Frp på Stortinget gå enda lenger, og i tillegg frata potensielle terrorister alle sine velferdsytelser i Norge.

Frp på Stortinget ønsker å kunne frata antatte ekstremister Nav-støtte. Ekstreme ytringer på Facebook som blir sett på som en trussel, er et eksempel.

– Vi burde innføre et regelverk som sier at dersom man deltar i trening, har kontakt med terrornettverk på noen måte eller viser støtte muntlig, skriftlig eller økonomisk, skal konsekvensen være at man mister alle velferdsytelser fra Norge, i tillegg til at statsborgerskapet selvsagt må ryke, sier leder Helge Andre Njåstad (Frp) i kommunalkomiteen på Stortinget til Dagbladet.

Han sier at det kan ramme folk som for eksempel uttrykker støtte til IS på sosiale medier.

– Så lenge man er ekstrem på Facebook i en sånn grad at du kan være en trussel mot befolkningen i Norge, bør det jo det, sier han og legger til: «Ekstremisme må møtes med ekstreme tiltak».

Det er Dagbladet som bringer nyheten, og slik framstiller avisen saken i sin tittel: «Hvis Frp får det som de vil, kan ekstreme ytringer på Facebook være nok til å ta fra deg NAV-støtte».

Tittelen røper muligens hvem Dagbladet mener er deres lesere.

Regjeringen har allerede sendt på høring et forslag om at forvaltningen skal kunne frata folk statsborgerskapet etter en slik risikovurdering. Høyre-veteran Michael Tetzschner positiv til dette, men ikke når det gjelder velferdsytelser.

– Kriminelle handlinger skal utsettes for vanlige sanksjoner gjennom bøter og det strafferegisteret ellers har å by på av reaksjoner, ifølge Tetzschner.