Den franske asyldomstolen i Paris. Foto: Life in France / Google.

Dersom en flyktning blir registrert på franske myndigheters S-liste over personer som utgjør en trussel mot statens sikkerhet, er ikke det tilstrekkelig for å tilbakekalle vedkommendes flyktningestatus, fastslår den franske asyldomstolen Cour Nationale du Droit d’Asile (CNDA)

Det melder Dalloz, som er Frankrikes viktigste organ for rettslige nyheter.

Saken gjelder en person av tsjetsjensk opphav med russisk statsborgerskap som hadde fått flyktningestatus i Frankrike i 2005.

I 2016 trakk den franske asylmyndigheten Office Français de Protection des Réfugiés et Apatrides (OFPRA) denne statusen tilbake.

Tsjetsjeneren var blitt straffedømt fire ganger i tidsrommet 2011 til 2016, den ene gangen for å ha forherliget terrorisme, opplyser Valeurs Actuelles.

Domstolen i Nice fastslo i 2015 at mannen utgjorde en alvorlig trussel mot Frankrikes sikkerhet. Dette mente OFPRA var nok til å frata ham flyktningestatusen.

Den avgjørelsen satte altså asyldomstolen til side med sin kjennelse, som asyletaten har til hensikt å anke til Frankrikes høyesterett.

 

 

Kjøp Douglas Murrays bok «Europas underlige død» fra Document Forlag her!

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar 🙂