En mann i 30-årene er i Oslo tingrett dømt til to og et halvt års fengsel for brudd på utlendingsloven og dokumentfalsk, skriver Dagbladet.

Mannen fra Syria, som i dag er norsk statsborger, hjalp et tjuetall personer med å komme seg ulovlig til Europa og Norge. Det kommer fram i en fersk dom fra Oslo tingrett, skriver Dagbladet.

Mannen har nektet for å ha tjent penger på å være mellommann, men erkjenner å ha hjulpet folk til Europa og Norge. Han har bistått med pass, id-papirer, bestilt billetter og veiledet dem med informasjon om reiseruter og andre opplysninger. Han har understreket at dette er gjort for å hjelpe mennesker i nød.

I dommen heter det at tiltalte ikke kan bli hørt i sitt forsvar om nødrett: «Dette fordi de reisende allerede hadde kommet seg ut av krigen i Syria på det tidspunkt tiltalte begynte å hjelpe dem.»

– Riksadvokaten har angitt at det er et mål å få hevet straffenivået på dette rettsområdet, så påtalemyndigheten vil måtte vurdere om det skal ankes over straffeutmålingen, skriver politiadvokat Hans Petter Pedersen Skurdal i en epost til avisen.

Mannens forsvarer, advokat Heidi Ysen, sier avgjørelsen vil bli anket.

– Min klient holder fast på at han handlet i nødrett. Selv om de han hjalp var kommet til Europa, så mener han det sto om livet deres, sier hun.

 

Kjøp Jean Raspails «De helliges leir» fra Document Forlag her.