Nytt


Foto: Kacper Pempel / Reuters / Scanpix.

 

Ungarns statsminister Viktor Orbán vil iverksette en økonomisk tiltakspakke med sikte på å få opp fødselstallene i landet, det skriver den ungarsk-tyske utenrikskorrespondenten Boris Kálnoky i Die Presse, som er en av Østerrikes newspapers of record.

Siktemålet med tiltakene er å øke fødselsraten i Ungarn fra dagens 1,5 til 2,1 innen 2030. På den måten vil ikke landet ha behov for innvandring, mener statsministeren, som tidligere har kunngjort at demografi og familiepolitikk vil bli et flerårig satsningsområde av strategisk interesse. Selv har han fem barn.

Under Orbáns åtte år lange regjeringstid har fødselsraten økt fra 1,4 til 1,5. I løpet av et tidsrom som bare er halvannen ganger så stort, er statsministerens ambisjon altså å seksdoble denne økningen. Eksperter tviler på at det lar seg gjøre, men de foreslåtte virkemidlene er av en type som vanskelig kan unngå å gi målbare resultater:

Nøkkelen til suksessen skal være en ny tilnærming og fremfor alt mye penger. Ungarn har i de neste årene til hensikt å bruke en høyere andel av brutto­nasjonal­produktet (BNP) til å styrke familiene enn noe annet EU-land.

Konkret har man blant annet til hensikt å gi barnefamilier 33.000 euro i støtte til boligkjøp, med muligheten til å låne 33.000 euro ekstra rentefritt. Barnetrygden skal økes, skattene til barnefamilier skal ned, og unge mødre skal kunne få studielån og bedre muligheter på arbeidsmarkedet.

Det er ikke så vanlig at europeiske politikere foreslår tiltak for å øke antall barnefødsler. I Tyskland nevner Alternative für Deutschland (AfD) det spesielt i sitt partiprogram. Og i forbindelse med parlamentsvalget i Italia, som har en fødselsrate ikke svært forskjellig fra Ungarns, var det kun partiet Fratelli d’Italia, ledet av den nybakte moren Giorgia Meloni, som gikk til valg på noe lignende.

 

Bestill Douglas Murrays bok «Europas underlige død» fra Document Forlag her! (Forfatteren drøfter også spørsmålet om tiltak med sikte på å øke fødselstallene.)