Kultur

Gunvor Nervold Antonsens utstilling i Kunstnerforbundet har den talende tittelen «Kompendium». Endelig, tenkte jeg, her har vi en kunstner som uttrykker seg kortfattet og klargjørende. Når hun ifølge pressemeldingen er opptatt av lokalitet og lokal forankring, så får man også visse forventninger, at kunstneren har noe spesielt å formidle og at hun kan bruke virkemidlene på en interessevekkende måte. Kort sagt bringe noe nytt og annerledes inn i det offentlige rom.

Men der tok jeg grundig feil. Overlyssalen, som er det fineste utstillingsrommet i hovedstaden, er stappfullt av all slags skrot. Noe har kunstneren plukket opp på livets landevei, som gamle hoggestabber og hesjestaur med julenek, sikkert hentet fra et gammelt gårdsbruk for å markere lokal forankring. Her er det trangt om plassen, med hengende tekstiler fra tak og vegger og innimellom bilder og objekter som konsekvent har karakter av kunstnerisk halvfabrikata.

Et sitat fra katalogen sier oss mye: «Kompendium tar innover seg umuligheten av å fiksere noe som fullstendig og formfullendt; verkene oppløser kontinuerlig seg selv» (Line Ulekleiv, kunstanmelder i Klassekampen). Å hevde at «verkene oppløser kontinuerlige seg selv» er vel ikke en helt treffende karakteristikk. Det er faktisk kunstneren selv som kontinuerlig oppløser verkene, og det i tråd med den forskrudde forestilling at det i dag er umulig «å fiksere noe som fullstendig og formfullendt».

Det er greit om kunstneren finner ut at hun ikke har evner på kunstens område, men da burde vedkommende endre selvoppfatning og skifte yrke. Man kan ikke forvente honnør og honorar for å levere sekunda vare i det uendelige. Tenk om våre idrettshelter fant ut at det holdt med halv innsats for å få gull, så ville de neppe havne på pallen med akklamasjon. Men i kunsten verden er det nå sturent med halvgått løp. Da blir det stipendier, innkjøp og utstillingsplass i prestisjefylte gallerier.

Forestillingen om at det ikke lenger er mulig å skape et fullstendig og formfullendt verk, er en vrangforestilling introdusert av kulturfiendtlige krefter. Det er egentlig et venstreradikalt prosjekt som i dag sitter i hodet på alle nyutdannede kunstnere. Man må jo ikke forskjellsbehandle folk, det er både krenkende og udemokratisk. Da er det jo ikke annet å gjøre enn å legge lista lavt og premiere de mest ubegavede med en mønstring i Kunstnerforbundets Overlyssal, Utstillingen er for øvrig støttet av Norsk Kulturråd.

 

 

Kunstnerforbundets Overlyssal:
Gunvor Nervold Antonsen, Kompendium
Varer fra 5/4 til 13/5