En ny omfattende undersøkelse viser at islamismen vokser voldsomt hos Frankrikes unge muslimer. Kløften mellom muslimer og ikke-muslimer blir større.

 

Danske Weekendavisen omtaler en meget interessant fransk forskningsundersøkelse; en undersøkelse som burde ha fått bred omtale i hele Europa. Den gir et skremmende bilde av islamismens tak på den yngre generasjonen muslimer i Frankrike. Undersøkelsen stammer fra Sorbonne-universitetet og det anerkjente forskningsinstituttet CNRS. En av forskerne som står bak undersøkelsen, sosiologen og forskningssjefen Olivier Galland, uttaler – sitat;

«Man kan ikke lade være med at undersøke virkeligheden, fordi man er bange for at stigmatisere nogen

Forskerne har sendt et omfattende spørreskjema til om lag 7 000 elever i videregående skole i sosialt belastede områder i større byer i Frankrike, blant annet Paris og Marseille. Spørreskjemaet ble så fulgt opp med kvalitative intervjuer, både individuelt og i grupper. Samtidig ble det laget en mer representativ undersøkelse blant 15-17 åringer i befolkningen som helhet, som resultatene av undersøkelsene kunne holdes opp mot.

Og resultatene er illevarslende, for de av oss som fortsatt ønsker å leve i et liberalt og sekulært samfunn. «Mens resten av samfunnet beveger seg i motsatt retning med mer sekularisering og kulturell liberalisme, viser vår undersøkelse helt entydig at de unge muslimer blir islamisert. Deres verdier og overbevisninger står i sterk kontrast til Republikkens», forteller Galland til Weekendavisen. Og resultatene taler for seg selv;

81 prosent av de unge muslimene mener at religionen forklarer jordens opprinnelse bedre enn vitenskapen – mot kun seks prosent av de kristne. Over 60 pst oppfatter homofili som aldeles unormalt og forkastelig.

Når det gjelder respekt for ytringsfrihet og religion, blir det enda verre. 80 prosent av muslimene som deltok i undersøkelsen mener man ikke kan gjøre narr av religion, et flertall fordømmer ikke massakren på de ansatte i satiremagasinet Charlie Hebdo i 2015. Hele 20 prosent mener det er akseptabelt å gripe til våpen for å forsvare deres religion – og 70 prosent i denne gruppen fordømmer ikke angrepet på Charlie Hebdo. Deres identitet er så sterkt knyttet opp mot det religiøse, at de oppfatter ethvert angrep på religionen som et angrep på seg selv.

Bakgrunnen for denne store undersøkelsen var et ønske om å granske et problem som lenge har vært skjøvet under et «teppe av tabuer». I Frankrike, som i Norge, har man konsekvent forsøkt å forklare fundamentalismen alene som et resultat av kolonialismens ydmykelser (dette står naturlig nok sterkere i en tidligere kolonimakt som Frankrike) og sosioøkonomiske problemer, og ikke et problem som springer ut av religionen.

I følge Olivier Galland virker det som det nettopp er religionen som er den avgjørende faktor bak islamiseringen av de unge, ettersom andelen fundamentalister faktisk stiger med familiens inntektsnivå. De unge muslimenes islamisering er ikke en protest mot storsamfunnet, men et brudd med dette.

I Norge har vi ingen slike undersøkelser å vise til, men mange tegn på tilsvarende utvikling. Årlig arrangeres det flere muslimske ungdomskonferanser, med heller tvilsomme innledere sett i forhold til grunnleggende norske verdier. Document har omtalt enkelte av disse konferansene tidligere. Flere av innlederne har til og med stått på lister over hatpredikanter som er uønsket i en del vestlige land. Likevel fortsetter politikerne å finne svar på utfordringene kun i det sosiologiske sporet. Senest i dag har leder av Oslo Arbeiderparti Frode Jacobsen, og en av partiets stortingsrepresentanter og integreringsansvarlig Siri Gåsemyr Staalesen, et innlegg i Aftenposten med den treffende tittelen; «Årsaken til at mange havner utenfor fellesskapet, er at fellesskapet ikke har vært inkluderende nok».

Vi kan bare si; se til Frankrike og lær – før det er for sent!

 

Kjøp «Den islamske fascismen» av Hamed Abdel-Samad fra Document Forlag her.