Nytt

Arbeiderpartiet har ikke vært nok til stede i innvandringsdebatten, mener partileder Jonas Gahr Støre. Det vil han forandre på.

Ap må komme nærmere velgerne og i større grad være til stede i debattene som går rundt kjøkkenbordet til folk, poengterte Støre i sin tale til partiets landsstyre tirsdag.

– Innvandring var ikke vår viktigste sak ved valget. Men for mange velgere var det viktig, sa Støre.

– For mange av dem opplevde at vi skygget unna innvandring som tema – i frykt for å spille på Frps banehalvdel. Det var feil. Vi skal ta den debatten, men vi skal ta den på våre premisser, fortsatte han.

Støre viste til arbeidet som Aps migrasjonsutvalg under stortingsrepresentant Masud Gharahkhanis ledelse er i gang med, og kom med et aldri så lite stikk til kritikerne i eget parti.

– Han og utvalget skal få vår støtte i det arbeidet, og trygghet for at man i Arbeiderpartiet kan reise debatter – selv om vanskelige spørsmål – uten at motivene deres blir mistenkeliggjort.

I tillegg til å påpeke at Ap av velgerne ble oppfattet å skygge banen i innvandringsdebatten, gjentok Støre at partiet ved valget ikke i tilstrekkelig grad nådde ut til fagbevegelsens medlemmer.

– Altfor mange av dem stemte ikke, de gikk ikke til andre partier, men satte seg på gjerdet. Vi må stille tøffe spørsmål ved hvordan vi jobber og hvilke arbeidslivssaker vi gjør til de viktigste for oss, sa han.