Hykleriet: Centerpartiet og partileder Annie Lööf nominerte Ebtisam Aldebe i valget til Riksdagen for fire år siden. Nå har det det travelt med å ta avstand. Foto: Nyheter Idag og Facebook

Kvinnen som var blitt slått av sin mann burde henvendt seg til mannens familie istedet for politiet, mente meddommer Ebtisam Aldebe og Hasan Fransson i Solna Tingsrätt, som frikjente mannen.

Nå har Centerpartiet det travelt med å ta avstand fra sine betrodde partimedlemmer. – Hykleri, mener mange i Sverige – ved siste riksdagsvalg ville partiet ha Ebtisam Aldebe innvalgt til nasjonalforsamlingen.

Da Ebtisam Aldebe stod på valg til Riksdagen i 2014 hadde det lenge vært kjent hvilket syn hun hadde på lov og rett.

Hvis tilstrekkelig mange hadde stemt på henne, hadde hun havnet der; i Sveriges lovgivende forsamling.

Dementerte at partiet støttet sharia

Det stormer rundt Senterpartiets svenske søsterparti etter den skammelige dommen fra Solna Tingsrätt, en dom som er et resultat av at Centerpartiet valgte to partimedelemmer med forkjærlighet for sharia til å være meddommere i Solna.

Da stormen økte til orkan styrke søndag kveld, så partiet seg tvunget til å dementere at man er tilhenger av sharialover.

Tygg litt på den: Et av Sveriges største partier ser seg nødt til å presisere at man ikke støtter sharia.

Partilederens hykleri

Centerpartiets partileder Annie Lööf går nå ut og fordømmer shariadommen i Solna tingsrätt som to av hennes partikamerater ligger bak. Problemet er bare at de islamistiske holdningene har vært kjent i mange år, og lenge før partiet nominerte Ebtisam Aldebe til en plass i Riksdagen.

Dette er hva Lööf skriver på Twitter:

«Förfärlig dom i Solna. Hårresande resonemang och värderingar som inte platsar i en rättstat. Dessa värderingar har ingen plats i vårt parti. C:s politik bygger på alla människors lika rätt och värde, och likhet inför lagen.»

Annie Lööf skriver videre at partiet har startet ekskluderingssak.

Står ikke til troende

Partiets uttalelser står ikke til troende. Ebtisam Aldebes meninger om lov og rett, at hun gikk inn for særlover for muslimer og at svenske lover skal tilpasses muslimene, kan umulig ha vært ukjent for partiet. Holdningene kommer forbilledlig klart frem i et intervju hun ga til Sveriges Television – for ti år siden:

Likevel stod Ebtisam Aldebe på Centerpartiets liste ved siste riksdagsvalg, og hadde mange nok stemt på partiet, ja så hadde Aldebe ikke bare vært meddommer, hun hadde vært medlem av Sveriges lovgivende forsamling.

SD advarte – for døve ører

Sverigedemokraterna har lenge advart mot islamisering av det svenske samfunnet. En av de som har vært tydeligst i sin kritikk er riksdagsrepresentanten Richard Jomshof. Han er ikke overrasket over skandalen som nå utspiller seg i Centerpartiet. Til Nyheter Idag sier han dette:

– Om tillräckligt många fortsätter rösta på de partier som verkar för den förändringen vi ser i samhället nu, som tillexempel tillåter och blundar för islamism och låter samhället islamiseras, det är klart det på sikt skapar stora problem. Det är bara att se på de länder där islamismen fått fäste, det finns inga bra länder som är styrda av islamister. Tvärtom, de är antidemokrater.

– Det är i grund och botten människor som står total i kontrast mot allt som vi står för i vårt demokratiska öppna samhälle. Det är klart det är problematiskt.

«Problematiskt» er bare fornavnet.