Mens forkjempere for globalismen gjør så godt de kan for å stikke kjepper i hjulene for at Storbritannias utmeldelse av EU blir gjennomført, ikke minst ved å gi inntrykk av at utmeldelse er dumt og at Brexit-tilhengere er rasister eller mindre intelligente, er det noen blant samfunnseliten som går i motsatt retning:

41 fremstående britiske akademikere som tilhører de forskjelligste fagdisipliner, har nemlig gått sammen om en kampanje i favør av en stø kurs mot Brexit, dette for å motvirke presset og den ensidige propagandaen fra ressurssterke Remain-tilhengere som ikke gir seg på tørre møkka.

Et resultat av samarbeidet er det uavhengige og selvfinansierte nettstedet Briefings for Brexit, hvor man i blogger og kortere eller lengre artikler finner gjennomtenkte og velformulerte argumenter for at det er fornuftig av britene å forlate unionen. På den måten vil de også vise at det i virkeligheten er tilhengere av Brexit som står for den beste tenkningen. Å snu i denne saken nå ville dessuten krenke landets demokratiske suverenitet, skape vedvarende konflikt og gjøre Storbritannia til latter, mener gruppen.

Ifølge Sunday Times, som i en overskrift har kalt initiativet «Brains for Brexit», er det i finere sirkler, ikke minst blant akademikere, forbundet med et visst stigma å si at man støtter flertallets synspunkt ved folkeavstemningen den 23. juni 2016.

Men nå tar altså en rekke professorer, også ved de beste universitetene i landet (listen kan beskues i Daily Mail), åpent standpunkt i tråd med befolkningsflertallets, kanskje også i håp om å dempe stigmaet. Sunday Times skriver:

“I thought of it during one of those terribly pessimistic weeks,” says the economist Graham Gudgin, of the Judge Business School at Cambridge, “when Theresa May wasn’t going to last until teatime and there was definitely going to be a second referendum. Together we thought, ‘Gosh, we ought to be better organised than at the last referendum.’”

“It was,” says Robert Tombs, emeritus professor of French history at Cambridge, “the whole tide of propaganda about how awful everything was, how awful everything was going to be, and we didn’t believe this. We realised quite a lot of other people didn’t believe it either.”

De to professorene er forferdet over forakten som Brexit-tilhengere blir møtt med i Remain-leiren. Og ikke alle akademikerkolleger som står på deres side, tør å tone flagg:

Sadly, some Brexiteer academics were afraid to join Briefings for Brexit. “They said, ‘I’d love to be part of your group but I haven’t got a proper job yet and I probably won’t if I’m identified.’”

“One of our contributors said he was told by a younger pro-Brexit colleague that his professor had told him that people who voted Brexit were the sort of people who sent his relatives to concentration camps,” says Gudgin.

For the same reason, some of the authors of essays on the site will be anonymous. Tombs says he had one pro-Brexit student who did not dare to say anything to her supervisor because he claimed all Brexiteers were racists. “I thought one thing we academics were paid to do was help explain things to people, but universities have become so simple-minded about this.”

Gudgin er irritert over at et offisielt regjeringsdokument spådde en umiddelbar resesjon i tilfelle folkeavstemningen ville gå i favør av utmelding, mens Storbritannia har opplevd god økonomisk vekst i tiden etterpå. Hva kan grunnen være til at flere arbeidsledige søreuropeere fortsatt setter kursen for øyriket? Burde ikke strømmen gå motsatt vei?

Den seneste rapporten som spår massiv nedgang i store deler av landet, avfeier han som useriøs, all den tid det ikke er redegjort for bakgrunnen for spådommen. Atter andre rapporter bygger på usanne forutsetninger. Er de utarbeidet i god tro? En gruppe av økonomer som Gudgin selv er med i, forsøkte tidligere å ta til motmæle mot elendighetsbeskrivelsene i Financial Times, men uten å komme på trykk. De som spår at alt går nedenom, får aldri kritiske spørsmål i de store medien.

For Tombs handlet motstanden mer om historiske forhold og motstand mot sentralisering, byråkratisering og en utvikling hvor finansbransjen får større makt – på bekostning av vanlige mennesker.

Briefings for Brexit gjør offentligheten en tjeneste, mener i James Forsyth i The Spectator: En demokratisk debatt fungerer bedre når man erkjenner at det finnes god vilje og gode argumenter på begge sider, sier han.

I en rekke viktige og betente spørsmål er dette dessverre langt fra situasjonen. Forakten for Brexit-tilhengere er bare en ny manifestasjon av den politisk korrekte trangsynthetens tankepoliti, skriver Melanie Phillips i The Times. Brexit-tilhengere omtales blant annet som rasister, xenofobe, nazister og imbesile.

In addition, the western nation itself is deemed innately bad because it’s based on colonialism and oppression. So upholding British or western identity leads to nationalism, fascism and war. British or other western national sovereignty must therefore be trumped by transnational institutions and laws such as the UN, the EU and international human rights. These are deemed to be virtuous since they derive from utopian ideals of global harmony and the brotherhood of man. Opponents must be demonised and silenced for the good of humanity.

Det finnes en rekke andre saker enn spørsmålet om EU-medlemskap hvor dissens ikke tåles av ideologiske grunner, fortsetter Phillips, og nevner selv det mest opplagte eksemplet: multikulturalismen, en annen utopi det er forbudt å rokke ved.

As a result, when the then head of the Commission for Racial Equality, Trevor Phillips, observed that multicultural Britain was “sleepwalking to segregation” he was, despite his black Guyanese ancestry, denounced as a racist.

Briefings for Brexit kunne i så måte tjene som inspirasjon.

Hvorfor finnes det ikke grupper av akademikere som tar seg tid til å forklare at det ikke er bra for europeiske land å masseimportere mennesker fra økonomisk tilbakestående regioner er som svært forskjellige fra oss hva angår mentalitet og kultur?

 

Kjøp Sir Roger Scrutons bok “Svindlere, svermere og sjarlataner” fra Document Forlag her!

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar 🙂