Nesten tre av ti utdannede politifolk i Sverige  jobber ikke som politi lenger. På politiskolene har man bare lykkes å fylle 541 av 800 plasser. De politiske partiene forsøker overtråle hverandre med løfter om bedring, men statistikken er brutalt ærlig: Det har ikke vært så få yrkesaktive politifolk i Sverige siden 2010. Andelen fra 2015 har sunket fra 19.600 til 13.700, og det innebærer at bare 70% er igjen for å gjøre en jobb som blir stadig større og stadig mer brutal. Resten har valgt å jobbe med noe annet. Det viser en undersøkelse fra SCB som avisen «Du&Jobbet» har bestilt.

«Det viser seg at det finnes en stor gruppe som kan rekrutteres tilbake, men da må både lønna og arbeidsmiljøet bli bedre, sier Lena Nitz som er talsperson for Politiforbundet i Sverige. Hun føler at tallene er litt misvisende. Mange av dem som slutter gjør det til tross for at de elsker politiyrket i seg selv», mener hun. Det hun derimot ikke sier noe om er hvorfor politifolk slutter i hopetall, og hva som må til for å få dem tilbake. Hadde hun gjort det, ville hun antagelig blitt anmeldt av politiledelsen for hatkriminalitet. Politifolk i det nye Sverige skal tross alt ikke befatte seg med sannheten og denslags. Jeg hadde også sluttet hvis jeg jobbet under et slikt regime.

Stor mangel på politistudenter

Politiskolene lykkes ikke å fylle opp plassene med kompetente søkere, skriver «Polistidningen». Opptaket til politiutdannelsen 2018 er over, og det står ikke på søkermassen: Av de 9.352 som søkte, har den store majoriteten blitt skrellet vekk etter innledende tester og andre kriterier. Når man endelig kom til psykologisk evaluering med de som sto igjen, var frafallet stort: Nesten 30% eller 711 søkere. Etter tre uker var det bare 541 politistudenter igjen, hvorav 31% var kvinner.

Sannsynligvis har Sverige pådratt seg nøyaktig de samme problemene som Tysk politi: Etaten infiltreres av medlemmer av kriminelle arabiske klaner for å fungere som muldvarper, samtidig som islam og fremmedkulturelle politifolk skaper store spenninger rundt lojalitet og integritet, som igjen tærer på samholdet internt i politiet. Og denne utviklingen er ikke tilfeldig: Utenlandske og fremmedkulturelle blir oppfordret til å søke seg til politiutdannelese, så etaten skal «gjenspeile befolkningen». (Som om ikke en politikonstabel er en politikonstabel?) Men der ligger problemet: Mange migranter er ikke tyske, og har ingen respekt for tysk politi. De vil ha konstabler fra «deres egne», og dumme politikere vil gi dem det også. Slik er altså politikerne med på å undergrave både samfunnet og politiet gjennom å forsterke identitetspolitikken og splittelsene.

Sverige faller fra hverandre

«Du&Jobbet» har også gransket tre andre yrkesgrupper hvor mange velger å hoppe av: Lærere, sosionomer og sykepleiere. Alle er yrker med stor viktighet når demografien endrer seg på grunn av den store innvandringen. Halvparten av sosionomene arbeider ikke lenger i yrket og blant sykepleiere har 25% forlatt yrket, noe som tilsvarer rundt 31.000 personer, mens omtrent 40.000 lærere har valgt å forlate klasserommene. Det vekker imidlertid ingen bekymring hos svenske myndigheter, og Löfven forsikrer fortsatt at den moralske supermakten Sverige er på rett vei.

samtiden.nu   document.no

 

Kjøp Kent Andersens bok her!