Stillbilde fra en video offentliggjort av den islamske staten (IS) i september 2014. Reuters / Scanpix.

 

Mens spesialstyrker fra Storbritannia og Frankrike har eliminert endel fremmedkrigere som har dratt til Syria og Irak før de har rukket å reise tilbake til disse landene, inntar Sverige en humanitær holdning til sine returnerte IS-terrorister.

150 personer er vendt tilbake til Sverige etter å ha kjempet for voldforherligende islamistgrupper i Syria og Irak, opplyser den svenske Säkerhetspolisen (Säpo) til Göteborgs-Posten. Opp mot 50 av disse antas å oppholde seg i Göteborg, sier Zan Jankovski, som koordinerer kommunens arbeid mot voldelig ekstremisme. De fleste av dem kommer fra Angered eller østre Göteborg.

– Enligt vad jag känner till så är det endast Angereds stadsdelsförvaltning som har sagt tydligt att de har den här typen av kontakter. Stadsdelsförvaltningen har ett arbete med en handfull personer som de vet har varit i Syrien, säger Zan Jankovski.

På hvilken måte kan hjemvendte terrorister – som i mange tilfeller var tunge kriminelle allerede før de dro ut, og har fortsatt å være kriminelle etter retur – være et ansvar som ivaretas på bydelsnivå?

Sikkerhetskoordinator Maria Bolander i østre Göteborg sier at det ikke finnes noen gruppe i hennes bydel som arbeider med hjemvendte terrorister, ei heller finnes noen handlingsplan. Et strategidokument som Göteborg kommune har utarbeidet, forkynner at

En prioritering har hittills varit att «stärka första linjens medarbetare», vilket innefattar bland annat lärare, fritidsledare och socialsekreterare.

De som kanskje har deltatt i bestialske grusomheter i Syria, skal med andre ord behandles med silkehansker, omtrent som om de var småkriminelle ungdommer?

I et intervju med Göteborgs-Posten sier Göteborg-politiets områdesjef nordøst Ulf Merlander at samtlige returnerte fremmedkrigere skal avhøres i løpet av 2018. Noen er avhørt allerede.

Enligt Ulf Merlander har vissa sedan återvändandet gjort sig skyldiga till våldsbrott, stöld och bidragsfusk.

– Vi tittar även på vilken typ av bidrag de har. Där kan man säga att allt inte har stämt, om du förstår vad jag menar.

Enligt Ulf Merlander har även flera personer återgått till vanliga arbeten.

– Det finns även några personer där det är otydligt vad de försörjer sig på.

De fleste er kanskje mest opptatt av å sikre seg mot at medlemmer av terrorbevegelser begår terror. Merlander sier at det har han ikke sett noe til:

– Vi försöker klargöra om de utgör ett hot mot övriga samhället eller mot enskilda individer. Vi har naturligtvis också en diskussion med Säkerhetspolisen om deras bedömning för varje individ. Efter den första vändan av förhör så har vi inte kunnat konstatera några brott som är kopplade till terror.

Merlander ser med sin tilbakelente beredskap ut til å være nokså uanfektet av denne desperat mangelfulle risikoanalysen. Han virker snarere opptatt av hvordan fremmedkrigerne har det:

– Man får uppfattningen i förhören att alla kanske inte mår så bra. Då försöker vi lotsa dem till rätt myndighet, så att de ska få hjälp med sina bekymmer.

Den som har sluttet seg til en jihadistisk terrororganisasjon som har utøvd en ekstrem, psykopatisk ubarmhjertig og bestialsk vold den har dyrket inntil det voldspornografiske, og i alt sitt vesen har meldt seg ut av den siviliserte verden, er altså ikke gjenstand for noen spesiell mistenksomhet ved retur til Sverige. I den grad de avstedkommer noen reaksjon, er det fordi et offentlig apparat er parat til å yte omsorg for dem, politiet inkludert.

Men om du er en svenske som tar til motmæle mot at landet skal være et paradis for jihadister, vil det offentlige Sverige gjøre hva det kan for å ødelegge deg. Denne himmelropende dobbeltstandarden, som gjør Sverige til et dypt umoralsk land, påkaller lite annet enn forakt.

 

Kjøp «Den islamske fascismen» av Hamed Abdel-Samad fra Document Forlag her.