Det teologiske fakultet skal utvikle nye studietilbud for religiøse ledere, med en egen satsing på islamsk teologi.

Dette ble klart etter Stortingets vedtak om å sette av midler til å etablere en slik utdanning. Stortinget vedtok 19. desember å sette av 5 millioner kroner årlig til etablering av «en fleksibel utdanning for religiøse ledere ved Universitetet i Oslo».

Vedtaket kommer som et resultat av Integreringsforliket fra desember 2015. Regjeringen har tatt det inn i sin plattform, hvor det står at de vil «følge opp etableringen av en offisiell, norsk utdanning av religiøse ledere». Særlig Venstre har i flere år hatt dette som en av sine flaggsaker.

Bevilgningen skal forvaltes av Det teologiske fakultet ved Universitetet i Oslo. Bakgrunnen er at fakultetet i flere år har drevet med forskning og utdanning innenfor interreligiøse studier, med vekt på islam og kristendom.

– Fakultetet har i lengre tid hatt et ønske om å etablere en mastergrad for religiøse ledere, samt egne studieprogram i islamsk teologi. Nå har vi fått rammene vi trenger for å igangsette arbeidet, sier studiedekan Oddbjørn Leirvik ved fakultet.