NATO ser på på flyktninger som et av Europas største sikkerhetsproblemer. Det skriver avisen Klassekampen i dag.

Klassekampen skriver at i en intern vurdering anslår NATOs egne analytikere at antallet migranter som forsøker å komme seg til Europa vil være 15 millioner innen 2020.

Det svært høye anslaget er blant annet basert på en rapport fra østerriksk etterretning som ble omtalt av den tyske avisa Bild for litt over ett år siden. Tallet er et estimat på hvor mange som vil forsøke å ta seg fra Vest-Afrika til Europa i løpet av de neste årene, dersom ingen av mottiltakene fungerer.

Ifølge Klassekampene er årsaken til at NATO forventer masseutvandring at vestafrikanske land opplever en enorm befolkningsvekst, samtidig som de samme økonomiene ikke vokser raskt nok til å skape tilstrekkelig mange nok jobber.

Afrika-ekspert og forsker ved Norsk Utenrikspolitisk institutt (Nupi), Morten Bøås. sier til Klassekampen at NATO nå ser til Niger for å kunne stanse flyktning- og migrantstrømmen tidligere:

De har flyttet fokuset sørover rett og slett fordi det de driver med i Libya først og fremst fører til at Libya blir fylt opp.