Document får større lesertall og større oppgaver. Vi trenger flere hender. Vi er ute etter en våken person som forstår hva vi forsøker å få til i den norske offentligheten.

En person som ser at vi har tatt kampen opp mot hovedstrømsmediene, fordi de simpelthen ikke klarer å forstå hva som foregår, men tvertimot har blåst til kamp mot demokratiske prosesser i særlig USA. Samtidig ser vi nå tegn til en høyreradikalisme som det må etableres brannmur mot.

Vi har bare blitt mer og mer bevisst på at vi er et medie, vi er ikke aktivister. Og vi er – som eneste medie – helt uavhengig av stat eller rike mennesker. Vi er kun avhengige av markedet og lesernes støtte. Det vil si deg.

Det er slik det må være. Staten skal ikke betale for medier. Heller ikke NRK som har valgt å bli politisert, eller weaponized, som man nå sier i USA. Dette er synspunkter vi finner stadig større forståelse for blant folk.

Tidligere var det slik at det å jobbe for Document var å brenne broene til øvrige medier. Vi mener det skjer en endring også her. Vi merker større aksept.

Du må ha en forståelse for det store bildet, du må ha teft for nyheter. De sakene som Document mener fortjener oppmerksomhet. Vi får stadig flere tips om hendelser som er gjengitt på en forblommet måte i lokale medier, der det viktigste ofte underslås. Det er frustrerende både for leserne og oss. Det er tross alt i Norge vi bor.

Hva foregår i Norge, på grasrota? ser ut til å være det som engasjerer mange.

Du bør helst ha journalistisk erfaring, men vi er åpne for talenter uansett.

Lønn etter avtale.

Document har kontorer sentralt i Oslo, men det er ikke noe must at du bor i eller rundt Oslo.

Skriv til oss:

redaksjonen@document.no