Haukeland universitetssykehus i Bergen.

Vi opplever at vi får flere forespørsler fra muslimer enn fra andre trossamfunn, sier Liv Ingrid Svela, seksjonsleder for Prestetjenesten og etikk til avisen Vårt Land. Hun er også sykehusprest ved ­Haukeland universitetssykehus i Bergen.

Ifølge Vårt Land er Svela og sykehuset helt i sluttfasen av å ansette en ­sykehusimam. Det blir første gang en imam blir formelt tilknyttet et sykehus i Norge på denne måten. Sykehuset har lenge kunnet tilby samtalepartnere fra andre trossamfunn enn Den norske kirke, men Svela har lenge hatt et ønske om å få ansatt en imam, og sier til Vårt Land:

Ikke minst fordi vi da får mer kontroll og innflytelse når det er en ansatt. Da er det vi som disponerer vedkommende.

Imamen, som er tilknyttet en moské i Bergen, har den siste tiden vært mye på sykehuset i forbindelse med et prosjekt, og Svela ønsker nå å gi ham en stilling. Det er bare formaliteter som gjenstår før det er i boks.

Nye oppgaver

Ifølge Vårt Land så Svela i utgangspunktet  for seg at imamen ikke hadde samtaler og sjelsorg som oppgaver, men etter å ha jobbet mye med personen som snart kan bli ansatt, har hun endret syn:

– Det er jo klart person­avhengig, men hvis vi som ­prester er sjelesørgere, så er han det også.

Liv Ingrid Svela, seksjonsleder for Prestetjenesten og etikk, samt sykehusprest ved ­Haukeland universitetssykehus. (skjermdump fra youtube)

Mange steder har imamen i hovedsak ledet bønn og arbeid i moskeene, mens han andre steder også blir brukt som rådgiver og trøster. Basim Ghozlan, styreleder i Det Islamske Forbundet, sier til Vårt Land:

Det er ofte familie og ­bekjente som har stått for ­bistand, hjelp og samtaler i ­kriser. Man bruker også ­kjente og respektable personer i ­miljøet, men ikke nødvendigvis imamen.

Ghozlan har bakgrunn fra ­Jordan og har selv vært imam. Der finnes det ikke imamer tilknyttet sykehus og han sier:

Hvis pasienter har behov, er det i så fall familiene som til­kaller den lokale imamen.

I dag finnes det allerede en feltimam i Forsvaret, man har diskutert om det trengs fengselsimam, og nå kommer altså sykehusimamen. Er vi virkelig fortrolige med imamer som gir råd som disse eller har et menneskesyn som dette, på norske sykehus?