Det er rapportert inn flere hundre tilfeller av opplevd seksuell trakassering blant norske jurister.

– Jeg driver stort sett ikke med noe annet om dagen. Det er metoo som gjelder, sier president Curt Andre Lier i Norges Juristforbund til Dagens Næringsliv.

Sammen med Juridisk Rådgiving for Kvinner (JURK) gjennomfører forbundet en undersøkelse for å kartlegge seksuell trakassering blant egne medlemmer. Bare to timer etter at undersøkelsen var sendt ut, kom det inn flere hundre tilfeller av opplevd trakassering, ifølge Lier.

Under et frokostseminar om seksuell trakassering torsdag, trakk Lier fram blant annet advokatfirmaenes studentarrangementer, som ofte involverer alkohol, samt traineeopphold.

– Det er et ekstremt asymmetrisk maktforhold ute og går, og i det miljøet foregår det mye rart, sier han.

Undersøkelsen til Juristforbundet og JURK skal være klar i februar.

– Det er nesten ingen som har skjønt hvor stort dette problemet er, bortsett fra noen kvinneorganisasjoner. Først etter metoo skjønte vi det, sier han.

 

Kjøp Jean Raspails «De helliges leir» fra Document Forlag her.