Nytt

Foto: Antonio Parrinello / Reuters / Scanpix.

 

Operasjon Triton, som ble iverksatt i 2014 angivelig for å sikre EUs yttergrense i Middelhavet, er fra og med 1. februar 2018 erstattet av operasjon Themis, kunngjør EUs grensebyrå Frontex.

Den nye operasjonen skal også innhente etterretninger med sikte på å oppdage fremmedkrigere og andre terrortrusler – en problemstilling som får enda større aktualitet i Nord-Afrika etterhvert som jihadister forlater områdene IS har tapt i Syria og Irak.

Its operational area will cover much of the Mediterranean, including waters off Algeria, Tunisia, Libya, Egypt and Albania.

“We need to be better equipped to prevent criminal groups that try to enter the EU undetected. This is crucial for the internal security of the European Union,” said Fabrice Leggeri, the director of Frontex.

Det siste virker plausibelt i lys av en ny rapport fra Washington Institute for Near East Policy, hvor det går frem at Libya risikerer å bli et samlingspunkt for jihadister.

Det er altså behov for å styrke et arbeid som allerede pågår for fullt. The Telegraph, som i likhet med The Times og Washington Post har omtalt saken, skriver:

Since the start of 2015, the Italian authorities have kicked out 243 people suspected of religious extremism, including imams, sending them back to their countries of origin.

En viktig opplysning ser imidlertid ut til å ha gått de engelskspråklige avisene forbi. For mens en klausul i planen for iverksettelse av operasjon Triton forutsatte at menneskene ombord i fartøyer som forsøkes benyttet til menneskesmugling, skulle transporteres til Italia, en klausul daværende statsminister Matteo Renzi neppe så de fulle konsekvensene av da han undertegnet avtalen i 2014, blir det tilsynelatende andre spilleregler fra nå av.

Corriere della Sera skriver nemlig at bestemmelsene for operasjon Themis forutsetter at migrantene som kommes til unnsetning i Middelhavet, heretter skal transporteres til nærmeste havn, som nesten alltid vil være i Afrika. Med det bortfaller i teorien forpliktelsen til å ta migrantene med til Italia.

Avvenire reiser likevel tvil om hvorvidt det i praksis blir mulig å få til noen endring av den etablerte sedvanen med å bringe migrantene til italienske havner. Det er lett å forestille seg at nye regler vil bli omgått. Det er altså et åpent spørsmål i hvilken grad virkeligheten skal fortsette å ligne på Jean Raspails roman.

 
 

Kjøp «De helliges leir» av Jean Raspail her.