Nytt

Klubblederen for de ansatte på Aps partikontor kritiserer de ansatte i Arbeiderpartiets stortingsgruppe for å bruke mediene for å fremme sin misnøye.

– Jeg reagerer på at stortingsgruppens ansatte igjen bruker mediene for å fremme sine synspunkter på interne forhold i Arbeiderpartiet, sier klubblederen for de ansatte på partikontoret og fylkessekretærene, Jan Thore Marthinsen, til VG.

Bakgrunnen er avisens oppslag om at ansatte i Aps stortingsgruppe ikke får møte på det ekstraordinære landsstyremøtet som mandag og tirsdag behandler håndteringen av varslingssakene i partiet. Marthinsen mener at dette burde vært tatt opp internt.

Klubblederen mener stortingsgruppens ansatte bevisst bruker mediene til å formidle intern uenighet.

– Jeg synes de skal ta opp det på ordinær måte, sier Marthinsen.

Klubblederen understreker at det er et ekstraordinært landsstyremøte. Derfor er det heller ikke satt av penger på budsjettet, noe som tilsier at møtet ikke bør blir større enn nødvendig.

Marthinsen viser til at de ansattes representanter er blitt invitert.

– Det at enkelte tillitsvalgte takker nei til invitasjonen om å representere på vegne av sine medlemmer, får stå for deres egen regning, sier han.

VG:

– Hvorfor velger du å gå ut og si dette nå?

– Nå har det vært ganske mye mediedekning på én vinkel. Det synes jeg er feil. Da er det viktig for meg å bidra til å rette opp i det.

– Bidrar ikke du også til negative oppslag om Ap når du går ut på denne måten?

– Det har jeg ingen formening om, sier Marthinsen.

 

Kjøp Kent Andersens bok fra Document Forlag her!