Koz og klemz? Foto fra Trond Giskes 50-årsdag i fjor. Like idyllisk er det tilsynelatende ikke i Aps stortingsgruppe og på Youngstorget. (foto fra Anniken Huitfeldts twitterside)

Ansatte i Arbeiderpartiet og i partiets stortingsgruppe har hatt en arbeidshverdag preget av fryktbasert ledelse, ifølge en fagforeningsrapport VG refererer.

Avisen baserer seg på flere anonyme kilder, som forteller om innholdet i den seks sider lange rapporten. Den tegner et dystert bilde av arbeidsforholdene for de ansatte i Arbeiderpartiets stortingsgruppe og partikontor på Youngstorget i Oslo under valgkampen.

Begrepet «fryktbasert ledelse» brukes til å beskrive hvordan nestleder Trond Giske har ledet partiets valgkampapparat på. Ansatte rådgivere skal på nær daglig basis ha brutt ut i gråt over arbeidsforholdene, ifølge rapporten, som kalles «Klubbens evaluering». Den er oversendt partileder Jonas Gahr Støre av klubbleder Ingunn Yssen.

Dette er noen av hovedpunktene i rapporten:

* Dårlig ledet valgkampsentral på Youngstorget.

* Uklare kommandolinjer.

* Ledelse uten tillit til fagrådgivernes kompetanse.

Giske har benektet at han ledet partiets valgkamp, men har blitt utpekt som syndebukk. Mange har kritisert måten han ledet partiets valgkampsentral på, den har vært beskrevet som kaotisk og problematisk.

Dette inntrykket skal bli bekreftet i rapporten, får VG opplyst.

Det skal være laget en rapport fra de ansatte på Stortinget som forrige uke oversendt til ledelsen i Ap fra klubbleder for de ansatte på Stortinget, Ingunn Yssen, som er politisk rådgiver.

Rapporten fra klubben på Youngstorget skal ikke være klar ennå, ifølge VG.

De to rådgiverne Harald Jacobsen og Maria Schumacher Walberg sa opp i protest etter  at Jonas Gahr Støre sparket Aps finanspolitiske talskvinne Marianne Marthinsen rett etter valget.

Jobben som finanspolitisk talsperson gikk til Giske.

Det har gjennom hele valgkampen, og i tiden etter valget, har vært en enorm frustrasjon i store deler av det politiske rådgiverkorpset, skriver VG.

Trond Giske har ikke besvart avisens henvendelser.

Støre skriver følgende i en SMS:

Klubben har formidlet tilbakemeldinger fra ansatte med negative erfaringer i valgkampen. Det er tilbakemeldinger ledelsen og jeg tar på alvor. I samarbeid med de ansattes representanter arbeider vi med å skape tillit og godt samarbeid i den nye stortingsgruppen.

 

VG: Kilder til VG: Ap-ansatte varsler om «fryktbasert ledelse» i hemmeligstemplet kriserapport