Nytt

Leder av Utdannings- og forskningskomiteen Roy Steffensen. Foto: Frp.

Frp-topp Roy Steffensen tror vi er inne i den siste stortingsperioden med kontantstøtte. Han mener Norge ikke har råd.

Steffensen er leder av Utdannings- og forskningskomiteen på Stortinget.

– Denne regjeringen har sagt at tidlig innsats er en viktig påle for politikken vår. Da må vi se på hva som er gode tiltak. Å fjerne kontantstøtten vil være et av de beste virkemidlene, sier Steffensen til Klassekampen.

Tro på støtte

Han mener det er flere gode grunner til å snu seg rundt:

– Det vil få flere minoritetskvinner inn i arbeidslivet, sørge for at ungene får størst mulig utbytte av tiden i barnehagen og gi bedre språkopplæring. Vi kan ikke bruke skattepenger på å holde folk hjemme.

Problemet er at Frp-landsmøtene gang på gang har gått inn for kontantstøtte, men Steffensen har likevel tro på støtte i eget parti.

– Jeg tror folk ser utfordringene med at det er mange som trenger at vi stiller opp med tidlig innsats. Og jeg tror det er mange hos oss også som ser at det er rart å betale folk for å ikke bruke en offentlig tjeneste.

Kontantstøtten utelatt

I den blågrønne regjeringens arbeidsprogram – Jeløy-erklæringen – er ikke kontantstøtten nevnt med et ord. I stedet lanseres et ganske annet varsel om familiestøtte:

«Opprettholde de samlede overføringene til barnefamilier, men vurdere innretning og omfang». Målet er å «sikre god fordeling og målretting mot barnefamilier med vedvarende lav inntekt».

Venstre er motstandere av ordningen. Frp har tidligere ønsket å gjøre den kommunal, og Høyre har sagt at de vil vurdere innretningen på ordningen.

– Vi kjenner jo Venstres politikk, sier KrF-talsmann Geir Jørgen Bekkevold, som er like bekymret for omtalen av kontantstøtte i Frp-kretser.

– At støtten ikke er omtalt i plattformen, er nå én ting. Men de nye signalene fra Frp er svært utfordrende, sier han til Vårt Land.