Jeff Bezos, CEO for Amazon, i Det hvite hus 14 des 2016, da Trump ville høre næringslivsledernes mening. USA har i dag styrtrike mennesker som ønsker å påvirke politikken. Det får liten oppmerksomhet fordi de tilhører «riktig» side. Bezos setter tydelig preg på Washington Post. Foto: Jonathan Ernst / Reuters / Scanpix

Jeff Bezos er verdens rikeste mann. Han eier Washington Post. Han er en svoren fiende av Donald Trump og bruker sin mediemakt i den krigen liberale medier har erklært mot presidenten.

Washington Posts artikler burde derfor komme med en forbrukerveiledning: Stoffet kan være ha et politisk fortegn som svekker sannhetsgehalten i saken.

I spørsmålet om avisen kan teste sannhetsgehalten i Donald Trumps utsagn står selvsagt spørsmålene i kø: Mange av Trumps utsagn er politiske av natur. De kan ikke «testes» uten at testeren deklarerer sitt eget politiske ståsted. Det gjør hverken WP, NYTimes eller CNN. De ikke bare står for verdiene, deres måte å håndheve dem på er den eneste rette.

Amerikanere har begynt å reagere på ensidigheten. 90 prosent av oppslagene om Trump var negative. Det omvendte av Obamas.

Men i utlandet har den negative propagandaen færre motstemmer. I Norge nesten ingen.

Anti-Trump-propagandaen er giftig. Den sprer hat til den sittende presidenten og alle som tenker som ham. Hva hvis dette representerer 40 prosent av befolkningen? Da polariserer mediene daglig.

Det er hva de gjør.

NTB gir norske lesere en dose anti-Trump, og det er bare en av mange i løpet av en dag.

Hva er virkningen over tid?

Trump har lettvint omgang med sannheten

(NTB): Donald Trump har i løpet av sitt første år som president servert 2.140 usannheter og villedende påstander, viser en gjennomgang.

Presidenten kommer i gjennomsnitt med 5,9 usannheter og villedende påstander i døgnet, konstaterer Washington Post , som har faktasjekket hver eneste uttalelse Donald Trump har kommet med i taler og Twitter-meldinger siden han tiltrådte.

Avisen har loggført og analysert hver eneste påstand Trump har kommet med og konkluderer med at han har en heller lettvint omgang med sannheten.

Washington Post fører også statistikk over presidentens mange kuvendinger, der han først skråsikkert har inntatt et standpunkt, for så å gjøre helomvending, ofte uten å erkjenne det.

Twitter-påstander

– Selv om presidenten er kjent for å komme med skandaløse påstander på Twitter, noe som absolutt er en kilde til mange av usannhetene hans, har han kommet med flesteparten av de uriktige påstandene når han har svart på spørsmål fra journalister, skriver Washington Post.

Avisen konstaterer at han ofte terper videre på tidligere påstander, selv lenge etter at de er faktasjekket og tilbakevist.

– Dette gjør Trump heller unik blant politikere. Mange vil droppe en løgnaktig påstand etter at den er avslørt som uriktig. Men Trump gjentar de samme påstandene gang på gang, kanskje fordi han tror at gjentakelser til slutt vil få dem til å virke mer troverdige, skriver Washington Post.

Skattebløff

Blant eksemplene de trekker fram, er Trumps påstand om at han har fått gjennom det største skattekuttet i amerikansk historie. Dette har han hevdet hele 57 ganger, selv om statistikk fra USAs finansdepartement viser at det sju ganger tidligere er vedtatt større skattekutt.

Trump har 33 ganger også hevdet at amerikanerne betaler mer skatt enn noen og 29 ganger hevdet at USA har verdens høyeste selskapsbeskatning. Det første er uriktig, og det andre er ifølge Washington Post villedende når man tar hensyn til bedriftenes fratrekksordninger.

Golf

35 ganger har Trump også framsatt uriktige påstander om USAs handelsunderskudd med Mexico, Sør-Korea og Canada, og han har også hevdet at USA ikke har handelsoverskudd med noe land i verden. I virkeligheten har USA handelsoverskudd både med Canada og flere andre land, blant dem Norge.

Trump holdt seg til sannheten i 56 av sine 365 første dager i Det hvite hus, men det var som oftest på dager der han ikke uttalte seg om noe, blant annet fordi han spilte golf.

Selvskryt

Washington Posts faktasjekkere mener å ha funnet et mønster i Trumps mange usannheter og overdrivelser.

– Han overdriver ofte sine egne prestasjoner, og han sverter mennesker og programmer han misliker, konkluderer de.

I begynnelsen av presidentperioden tok han gjentatte ganger æren for beslutninger som var tatt av forgjengeren Barack Obama, eller hendelser som kom som følge av for lengst vedtatt politikk.

 

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.