Innenriks

Grønland i Oslo. Foto: hf.

 

Ved utgangen av 2016 var om lag 89.000 flyktninger i Norge i jobb. Det utgjør en sysselsettingsandel på 47,4 prosent blant flyktninger i alderen 15 til 66 år.

I hele befolkningen i samme alder lå andelen sysselsatte på 71 prosent, altså en forskjell på 23,6 prosentpoeng, viser rapporten «Flyktninger i og utenfor arbeidsmarkedet 2016» fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

Det har vært små endringer i sysselsettingsandelen fra 2015 til 2016, går det fram av rapporten, som ble sluppet fredag. Blant flyktninger har det vært en nedgang på 0,7 prosentpoeng, mens det i befolkningen totalt var en nedgang på 0,2 prosentpoeng.

Botiden i Norge har stor betydning for sysselsettingsnivået blant flyktninger. Blant dem med en botid på 4–6 år er andelen 46 prosent. Blant dem med en botid på mellom 7–19 år er andelen 52–56 prosent. Blant flyktninger som har bodd i Norge i 20 år eller mer, er andelen litt i overkant av 60 prosent.

Det er også en forskjell mellom kjønnene. For menn er sysselsettingsandelen 49,7 prosent, mens den for kvinner er 44,6 prosent – altså en forskjell på 5,1 prosentpoeng.

(©NTB)

 
 

Kjøp «Betraktninger over revolusjonen i Europa – innvandring, islam og Vesten» av Christopher Caldwell her.