Grønland i Oslo. Foto: JB.

Til sammen bodde rundt 111.000 barn i lavinntektshusholdninger i 2018. 57 prosent av disse er barn av innvandrere, ifølge en ny rapport om integrering.

Barn i innvandrerfamilier utgjør dermed en stadig voksende andel av barna som opplever vedvarende lav inntekt, skriver Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) i sin rapport Indikatorer for integrering som ble lagt fram fredag.

I hele befolkningen lever ett av ti barn i husholdninger med vedvarende lav inntekt. For barn av innvandrere er andelen fire av ti.

Innvandringen i Norge har tredoblet seg de siste 20 årene. Forskjellen mellom innvandrere og den øvrige befolkningen har likevel ikke økt, men stort sett holdt seg stabil eller minket gradvis, ifølge rapporten.

Dette gjelder blant annet områder som arbeidsdeltakelse, barnehagedeltakelse og i kriminalitetsstatistikken.

IMDi har sett på områder som utdanning, arbeid og økonomi. De fleste forskjellene blir mindre med økt botid i Norge, ifølge rapporten. Blant annet henger lengre botid sammen med høyere sysselsetting og økt inntekt.

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene våre. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.