Google har innført en faktasjekk av nyhets- og nettsider som gir «leksikalsk» informasjon og evaluerer siden. Men kritikken rettes nesten utelukkende mot konservative nettsider, og påstandene som tillegges sidene, er gale.

Det siste er mest alvorlig: Utsagn vris på, og deretter blir de stemplet som falske. Dermed forvandler Google seg selv til en politisk operatør som misbruker sin markedsmakt.

Daily Caller bruker seg selv som eksempel. Når en bruker taster inn deres adresse, kommer wikipedia-info opp:

Google vil drive «forbruksopplysning» basert på kvalitetsvurdering av nettsiden og gir et eksempel:

 

Alle som følger Daily Caller, vet at de ikke gir så upresis informasjon. Bob Muellers ansettelser har vært kommentert i det vide og brede. Selvsagt ville ikke Daily Caller ødelagt en så god sak ved å overdrive.

The problem is that TheDC’s article makes no such claim. Their cited language doesn’t even appear in the article. Worse yet, there was no language trying to make it seem that the investigation into the Trump administration and Russia is entirely comprised of Clinton donors. The story simply contained the news: Mueller hired a Hillary Clinton donor to aid the investigation into President Donald Trump.

Google benytter seg av tredjeparter som har vurdert sannhetsgehalten i Daily Callers artikler. Men disse er ofte politiske motstandere, som er ute etter å diskreditere siden.

Vi ser et mønster: Faktisk.no har vist samme politiske slagside. Det er blitt en vaktbikkje for mediene som grunnla og finansierer institusjonen: NRK, VG, TV2 og Fritt Ord.

Rights.no og Document.no har vært sjekket flere ganger. Faktisk.no ignorerer at noen av de avklaringene de forsøker på, avhenger av øynene som ser. De er politiske stridsspørsmål.

Etablerte medier klarte ikke henge Trump i fake news-storyen. Trump har klart å vende fake news mot dem selv.

Nå slår mediene tilbake ved å bruke sin definisjonsmakt.

Det de ikke ser, er at de dermed undergraver brukernes tillit enda mer. Brukerne ønsker å kunne stole på mediene. De liker ikke tendensiøs dekning, og særlig ikke en dekning som utgir seg for å være objektiv.

At Google slutter seg til Facebooks politiske korrekthet, er dårlig nytt for ytringsfriheten i Vesten.

En politisk klasse og en ideologi tåler ikke konkurranse, tåler ikke å bli motsagt.

Dette er ikke et fritt marked, det er misbruk av markedsmakt.

I et velfungerende demokrati skulle de folkevalgte ha grepet inn. Men i Europa er det de folkevalgte som vil ha mer sensur. Det er kun i USA det finnes en motvekt av noen størrelse, med Fox News som markedsledende.

 

Google’s New Fact-Check Feature Almost Exclusively Targets Conservative Sites

Kjøp Sir Roger Scrutons bok fra Document Forlag her!