Kunstbilde

Foto: Olav Bjørkum

Synet av oljeboringsplattformer langs norskekysten er ikke uvanlig. Men Aasta Hansteen er uvanlig, der hun ligger i den synkende nyttårssolen vest for Stord i Hordaland. Hun er en gassplattform som skal hente opp gass fra 1,3 kilometers dyp 300 km vest for Nordland.

For Statoil er plattformen en stor utfordring både teknisk og på grunn av værforholdene i nord. Den er satt sammen av to deler. Den nederste delen er som en rettsidet kolbe fylt med vann, slik at den står loddrett i sjøen. Oppå kolben er festet en plattform på 24 000 tonn. Hele greia er forankret til bunnen med kabler. Totalhøyden er 320 meter, 20 meter høyere enn Eiffeltårnet. På bunnen skal plasseres 9 borebrønner.

Gassen prosesseres på plattformen og sendes i ledning til Mørekysten. Ressursen på Hansteen-feltet er beregnet til 47 milliarder kubikkmeter gass. Plattformen er bygget i Sør-Korea og kom til Norge i to deler. Den skal være operativ i slutten av dette året.

Aasta Hansteen (1824-1908) var i sin tid Norges første kvinnelige profesjonelle kunstmaler, og en ivrig forkjemper for både nynorsken og kvinners rettigheter.