Mens krigsskip, militærhelikoptre og overvåkingsfly sirklet rundt og viste sin styrke i farvannet rundt Troll-feltet fredag, demonstrerte EU-president Ursula von der Leyen og statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) at de sammen med Nato vil samarbeide for å sikre norske leveranser av gass i lang tid framover

Støre gikk langt i å love stabil leveranse av et høyt volum gass til EU de neste årene.

– Den norske gassen er veldig viktig for EU. Den kommer fra et demokratisk land og vi snakker lett sammen. Så når vi sier at vi de neste fire-fem årene har veldig lett for å opprettholde det høye nivået, så er det veldig viktig signal til europeiske regjeringer, sier Støre.

– Troll-feltet er kritisk viktig

Om Norge har vært preget av høye strømregninger det siste året, har ikke ringvirkningene av den russiske invasjonen i Ukraina vært mindre i Europa. Valget av å vise samhold og styrke på nettopp Troll A-plattformen i Nordsjøen var ikke tilfeldig. Troll-feltet er et av verdens største gassfelt og forsyner Europa med 10 prosent av gassbehovet.

Etter at Russland kuttet i forsyningene til Europa, og etter at Nord Stream-rørledningene ble sprengt, er Norge blitt EUs suverent viktigste enkeltpartner for gassleveranser til husholdninger, industri og strømproduksjon. Og Troll-feltet er langt fra tomt. Ifølge Equinors opplysninger vil det fortsette å levere gass i minst 25 år til.

– Dette området er kritisk fordi det leverer noe av det sterk tiltrengte energibehovet Europa har, sier von der Leyen mens hun står på det bråkete dekket på Troll A-plattformen.

Ser oss aldri tilbake

Iført det obligatoriske verneutstyret fra feltoperatøren Equinor framsto den vevre kvinnen som påfallende liten mellom de gamle Ap-kameratene, Nato-sjefen og Norges statsminister. Men budskapet fra den tidligere tyske forsvarsministeren, som nå skal ivareta hele EUs interesser, er sterkt og klart:

– Jeg tror vi har vist at vi vil greie oss uten russisk gass. For et år siden var avhengigheten sterk, men dette har vi nå lagt bak oss og vi vil aldri vende tilbake, sier Ursula von der Leyen til NTB.

– De siste 12 månedene har vist oss at med vennskap, ikke bare innad mellom de 27 medlemslandene i EU, men også med land som Norge og USA, er vi i stand til å kompensere et slikt tap som det russiske kuttet på 100 milliarder kubikkmeter gass som Putin har påført oss, fortsetter hun.

Etterretning og avskrekking

Nato-sjef Jens Stoltenberg bedyrer at alliansen tar jobben med å sikre infrastrukturen i Nordsjøen svært alvorlig. Torsdag ble det kjent at EU og Nato har opprettet et eget samarbeid og innad i alliansen er det også opprettet en egen innsatsgruppe

– Nato har økt sitt militære nærvær på grunn av krigen i Ukraina. EU ba om at Nato skulle gjøre noe mer og det har vi gjort, sier Stoltenberg.

– Null risiko vil det aldri være for dette er tusenvis av kilometer med ledninger og kabler som alltid vil være sårbare. Derfor vil etterretning og avskrekking være så viktig, sier Stoltenberg videre til NTB.

Under besøket fredag var den stående maritime styrken til Nato i området ved Troll-feltet, på vei etter å ha deltatt i vinterøvelsen Joint Viking utenfor kysten av Norge.

– Gass er viktig for norsk økonomi, men også utrolig viktig for europeisk økonomi. Det bidrar til å holde industrien i gang og varme i hus og hjem, sier Stoltenberg.

Grønn allianse

Møtet mellom EU-presidenten og Støre fredag handlet ikke bare om gass, men også et økt framtidig samarbeid om grønn økonomi. Norges initiativ for fangst og lagring av CO2 og en framtidig storstilt utbygging av havvind var blant temaene som ble tatt opp i et bilateralt møte mellom de to før helikopterturen ut til Troll-plattformen.

Støre sier Putins krig mot Ukraina har brakt Norge nærmere EU.

– Norge er nå på vei til å få en grønn allianse – vi er enige om den.- Så har vi samarbeid med Europa på overgangen det fornybare. Paradokset med Putins krig er jo at vi i måned etter har akselerert veldig samarbeidet om havvind, hydrogen og solenergi, sier Støre.

– De er vår viktigste kunde og vi er deres viktigste leverandør, sier Støre

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.