Når ingen asylsøkere vil til Portugal, men mange vil til Tyskland eller Skandinavia, skyldes det åpenbart at de nordeuropeiske landene tilbyr asylantene en økonomisk generøsitet som veier tyngre enn behovet for sikkerhet. Portugal har kort fortalt ikke NAV.

Politikerne som ikke er blant de ivrigste til å avskaffe Tyskland, ønsker derfor ikke lenger å være fullt så økonomisk generøse. CDUs bayerske søsterparti, det klart mer konservative CSU, har i et internt møte vedtatt å kreve reduksjoner i sosialstøtten til asylsøkere, skriver Die Zeit tirsdag:

«For at Tyskland ikke lenger skal være en magnet for flyktninger fra hele verden, vil vi kutte i sosialstøtten til asylsøkere», sier Alexander Dobrindt, som er gruppeleder i delstaten.

Vedtaket forutsetter blant annet at tiden man kun mottar et eksistensminimum, utvides fra 15 til 36 måneder (andre punkter vedrører identifikasjon, sikkerhet og aldersbestemmelse).

Det tok naturligvis mindre enn 24 timer innen CSU fikk svar på tiltale.

Den tyske arbeidsmarkedsetatens egen forskningsavdeling – Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) i Nürnberg – advarer mot intet mindre enn «fatale konsekvenser» dersom CSUs forslag skulle bli satt ut i livet, skriver Die Welt onsdag. Forskere som kan «ta ned» konservative forslag, kan alltid spas opp med lysets hastighet:

Dette ville være integreringspolitisk galt og forfatningsrettslig tvilsomt, sier leder for migrasjonsforskning ved arbeidsmarkedsetatens institutt, Herbert Brücker

Hvis man ikke gir like mye penger som før, vil migrantene etter Brückers oppfatning nemlig skaffe penger til veie ad ulovlige omveier:

«Ved å kutte ville man bare anspore mer til svart arbeid eller kriminalitet.» Dessuten blir det kulturelle og sosiale eksistensminimum i Tyskland garantert av staten, uavhengig av migrasjonsbakgrunnen.

Det sosialdemokratiske partiet SPDs innenrikspolitiske talsmann i parlamentet, Burkhard Lischka, retter likelydende kritikk mot CSU.

Tilsynelatende skal man altså hverken stenge landets yttergrense eller gi inntrengere noen færre økonomiske grunner enn før til å komme til Tyskland. Avskaffelsen går sin ubønnhørlige gang.

 
 

Kjøp Sir Roger Scrutons bok fra Document Forlag her.