De siste årene har flere elever ved Politihøgskolen måttet slutte etter at det ble oppdaget at de hadde jevnlig kontakt med folk i kriminelle miljøer.

Rektor Nina Skarpenes sier til NRK at de «fra tid til annen» får meldinger om studenter som for eksempel har en kjæreste i et tungt kriminelt miljø, eller på annen måte har forbindelser til miljøet. Hun forteller at de undersøker sakene i tett samarbeid med politiet.

– Jeg kan si at vi de siste årene har hatt i hvert fall to studenter som har valgt selv å slutte eller har måttet slutte, fordi de har vært i tett kontakt med kriminelle miljøer, sier Skarpenes.

Ifølge rektoren har organiserte kriminelle stor interesse av å få en person på innsiden av polititjenesten.

– Det er klart at det er et stort skadepotensial. De vil sitte med informasjon som de kan lekke til kriminelle miljø, som kan gjøre at de får et helt annet handlingsrom enn de egentlig skulle hatt. Og det kan også sette politibetjenters sikkerhet i fare, sier Skarpenes.

Søkere til Politihøgskolen må legge fram politiattest på at de har plettfri vandel. De lokale politidistriktene sjekker søkerne opp mot alle politiets registre.

 

Kjøp Kent Andersens bok her!