74 personer fra Eritrea og Somalia stiger ut av et fly i Nigers hovedstad Niamey, dit de er blitt evakuert fra Libya og venter på å bli bosatt i et europeisk land. Foto: Alessandro Penso / UNHCR / Twitter.

 

Som tidligere omtalt, var et av resultatene av toppmøtet mellom EU og Den afrikanske union for to uker siden en plan i FN-regi for å evakuere 15.000 migranter som er blitt sittende fast i Libya. De transporteres med fly til hjemlandene. Initiativtager til planen var Frankrikes president Emmanuel Macron, som ved samme anledning kunngjorde at spesielt sårbare migranter ville få asyl i Europa.

I forbindelse med denne planen sa en anonym EU-parlamentariker til BBC at han tvilte på evnen til gjennomføring av den, til tross for dens beskjedene omfang – i realiteten desperat underdimensjonert sammenlignet med de hundretusenvis av migranter som oppholder seg i det nordafrikanske landet.

Nå kan det se ut til at vedkommende får rett i sine mistanker, i alle fall delvis.

La Repubblica skriver lørdag at den første flyvningen endelig har funnet sted, i felles regi av FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR) og den Malta-baserte NGO-en MOAS. Passasjerene var 51 barn, 22 kvinner og én mann som var blitt løslatt fra libyske interneringsleirer, men de ble ikke transportert hjem:

De har landet i Niamey, hvor de vil bli innkvartert hos noen organisasjoner i påvente av å bli bosatt i land i Europa som sier seg villig til å ta imot dem.

Den eneste delen av planen som hittil fungerer, er altså den som vedrører de sårbare personene som skal til Europa.

Mens nyhetene om hjemtransport glimrer med sitt fravær, rapporterer Roma-avisen om fortsatt gummibåttrafikk ut fra Libya:

Mer enn 800 personer er i løpet av de siste 48 timene blitt reddet under dramatiske omstendigheter av de to eneste NGO-ene som fortsatt opererer i Middelhavet, Proactiva Open Arms og SOS Méditerranée.

De angjeldende personene blir etter alt å dømme satt i land på Sicilia. Samtidig har den libyske kystvakten avskåret 437 migranter som ønsket å dra samme vei, og tatt dem med til Tripoli.

Planene som er ment å avlaste Europa, fungerer altså ikke, mens planene for å gi Europa større byrder, fungerer. Kron? Du taper. Mynt? De andre vinner. Migrasjonen er en uavlatelig enveistrafikk.

 

Kjøp Kent Andersens bok her!