Sakset/Fra hofta

Det er naturligvis vanskelig å mobilisere noen større sympati for den som får seg til å skrive at Christine Meyer bør brennes som heks. Men er det grunn god nok til at politiet bør rykke ut og troppe opp hjemme hos vedkommende?

Spørsmålet er om ikke utrykningen skyldes to omstendigheter: Ytringen er fremsatt i en bitter tone snarere enn med sarkastisk distanse, og den er rettet mot en tilhenger av masseinnvandringen.

For som våre oppmerksomme lesere kommenterer: Fikk vedkommende som i sin tid luftet lignende tanker om Sylvi Listhaug, også politiet på døra?

Helt uten offentlig oppvask ble det ikke da Miljøpartiet De Grønnes (MDG) fylkestingsrepresentant i Finnmark, Arne Liaklev, i januar stilte følgende spørsmål med klar adresse til Sylvi Listhaug:

Lurer på om det er mulig å få gjenreist anlegget for heksebrenning i Vardø på kort varsel?

Liaklev erkjente at han hadde gått for langt da NRK Finnmark konfronterte ham med ytringen. Men presseoppslagene var færre, og Liaklev fikk så vidt vites ikke besøk av politiet. Offentlighet og myndigheter tilgir ham da også lettere fordi han tilhører «de gode», og fordi ytringen hans var sofistikert nok til ikke å påkalle den samme reaksjonen som mot Meyers Facebook-uvenn.

Kunne ikke venstreideologiske aktivister ha kalt noe tilsvarende i andre sammenhenger for «klassejustis»?

Som en annen leser påpeker, kan det også tilgis dersom man tar til orde for de grusomme straffemetodene sharia foreskriver. Heksebrenning er vel ikke nevnt, men eksempelet med steining for utroskap stiller vel i samme klasse. Den islamske ekstremisten Fahad Qureshi fikk som kjent en hel forsamling med seg på å bifalle denslags:

Nå skal det sies at Meyers Facebook-uvenn rettet sin oppfordring mot en konkret person snarere enn mot alle som begår utroskap. Men hvilken trussel er det egentlig som fremstår som mest konkret? At Christine Meyer brennes på bålet, eller at noen stakkarer får unngjelde for primitiv og tilbakestående islamsk justis – om enn ikke nødvendigvis steining – på norsk jord?

Det holder å stille spørsmålet for å besvare det. Meyers Facebook-uvenn utgjør neppe noen sikkerhetsrisiko, men islamistene truer så vel rikets som individers sikkerhet. Islamsk æresjustis pågår rent faktisk absolutt hele tiden, og vi vet at det kan ende fatalt.

Men heller ikke Fahad Qureshi fikk politiet på døra. Han ble derimot benyttet som foredragsholder av politiet på Romerike under et seminar om ekstremisme:

Det er jo omtrent like dumt som å sette en pyroman til å holde foredrag om brannsikkerhet. Politiet takket Qureshi for innsatsen etterpå med en liten oppmerksomhet:

Og slik så deler av forsamlingen ut noen sekunder etterpå:

Ansiktsuttrykkene viser nokså greit hvordan folk reagerer på virkeligheten i det nye Norge.

 

Kjøp Kent Andersens bok her! Finnes også som E-bok.