Nytt

Bildet: Det legges et enormt press på ledere som får lagt det objektive ansvar på sine skuldre. TV2s sportssjef har det nok ikke godt i disse dager. 

TV2s sportssjef Vegard Jansen Hagen henger nok i en tynn tråd etter at VG avslørte at en av kvinnene som ble sextrakassert, ble sagt opp, mens sportsjournalisten som trakasserte, fikk fornyet kontrakt. Jansen Hagen klarte én runde, men neppe denne.

Samtidig illustrerer saken at sex-anklagene er blitt et mektig våpen, ikke nødvendigvis eller bare for dem som sier de har opplevd sex-trakassering, men for mediene som går ut med storyene. Siden både offer og gjerningsmann er anonyme, er vi kun henvist til medienes troverdighet, og den som kjenner til moderne dramaturgi, vet at mediene ofte prioriterer maksimal effekt og salg fremfor sannhet.

Det er mange måter å fortelle sannheten på. Man kan dosere den, velge vinkler som ikke nødvendigvis er falske, men bare representerer én part. Inntrykket publikum sitter igjen med, kan bli falskt, og for få orker besværet med å sette seg inn i alle detaljer.

Det vi hittil vet, er at en sportsjournalist i TV2 oppførte seg mildt sagt ufint på jobb, og at sportssjef Jansen Hagen fikk beskjed, uten å foreta seg noe på halvannet år. Han overlevde med et nødskrik.

Nå kan VG fortelle at en av kvinnene ble sagt opp da TV2 nedbemannet for tre år siden. Men vi vet ingenting om hennes kvalifikasjoner og ansiennitet. Kun det at hun ble oppsagt fremheves, da dét virker ekstra grovt.

Verre er det at tidligere kommunikasjonsdirektør Rune Indrøy står frem og sier han kontaktet øverste sjef, Olav T. Sandsnes, og fortalte om alvorligheten i beskyldningene og ledelsens unnfallenhet. Da begynner det å brenne under føttene på Sandsnes også. Sex-anklager er blitt toxic.

Trykket bygges opp

Scenen som VG beskriver, er skjebnesvanger for Jansen Hagen:

Nå kan VG fortelle at sportsredaktøren hadde mottatt flere bekymringsmeldinger knyttet til sportsprofilen allerede før mannens kontrakt ble fornyet.

Samme dag som den nye kontrakten ble offentliggjort, inviterte sportsredaktøren en av de berørte kvinnene til en samtale, der han opplyste at det var i ferd med å bli inngått ny kontrakt med sportsprofilen.

I denne samtalen fikk han beskrevet flere grove episoder sportsprofilen hadde vært involvert i. Likevel ble fornyelsen av kontrakten gjennomført.

Kvinnen som varslet om den grove trakasseringen, bekrefter overfor VG at Jansen Hagen i det samme møtet der hun varslet om trakasseringen informerte henne om at de vurderte å forlenge kontrakten med sportsprofilen.

Slik dette er beskrevet, var dette ensbetydende med at sportssjefen stilte seg på fallemmen. VG trekker i snoren.

Men kan vi stole på at alle sider kommer frem?

Rettssikkerhet

I USA har anklagene mot senatskandidat Ray Moore fra Alabama fått mye plass. Fire kvinner sto frem og fortalte om tilnærmelser som ikke skal forekomme mellom voksne og tenåringer. Det ble stilt spørsmål ved tidspunktet: Hvorfor velger de å snakke først etter 38 år – fem uker før et valg hvor Moore er kandidat, og det gjennom en avis, Washington Post, som er fiendtlig innstilt til ham? Siden er enda en kvinne kommet til, og tvilen overfor Moore har økt, ikke bare blant dem som ikke vil ham vel.

Sean Hannity i Fox News har vært opptatt av rettssikkerheten. Den sier at tvilen skal komme tiltalte til gode. Ingen skal forhåndsdømmes. Det ligger et klart element ikke bare av forhåndsdømming, men av selvjustis, i medienes omtaler. Sex-anklager ser ut til å være hevet over vanlige rettsprinsipper. De er i en egen kategori som ikke krever vanlige rettssikkerhetsgarantier.

Gjennom lukkede Facebook-grupper kan mange karrierer settes på spill. Gruppene lekker. Kombinasjonen anonymitet og medienes umettelige appetitt på sex-historier truer rettssikkerheten, ikke bare til påståtte gjerningsmenn. Who is next?

Tre år senere?

Sportsjournalisten skal ha krenket flere kvinner, og også en annen historie kom frem samme dag journalisten fikk sin kontrakt fornyet.

Men så hopper VG fremover til tre år etter at journalisten fikk sparken, da TV2 foretok en drastisk nedbemanning.

Tre år etter at sportsprofilen mistet jobben, iverksatte TV 2 en omfattende nedbemanning. Tidligere kommunikasjonsdirektør i TV 2, Rune Indrøy, bekrefter overfor VG at han i forbindelse med denne prosessen ble kontaktet av en av dem som tidligere hadde varslet om trakassering fra sportsprofilen. I samtalen fortalte kvinnen at hun hadde fått beskjed om at hun var blant dem som var satt på listen over overtallige.

Indrøy ble indignert og tok kontakt med sjefen, Sandsnes. Men det fremkommer ikke hva som var opprørende med at kvinnen ble sagt opp. Skulle den dårlige behandlingen hun ble utsatt for tre år tidligere ha gitt henne et særlig vern? Kanskje. Men det må veies opp mot andre faktorer som vi ikke kjenner til.

Hva var Indrøys forhold til kvinnen? I tillegg dukker det opp en drøss andre spørsmål hvis man vil ha kartlagt hva som skjedde.

Disse stiller ikke VG. Derfor blir reportasjen bare brokker som utgir seg for å være en helhet. Helheten er den moralske historien: offeret som ble oppsagt. Men det er ikke hele historien.

Hvor mange lesere får med seg det i indignasjonen over TV2s ledelse?

 

https://www.vg.no/nyheter/innenriks/offer-for-trakassering-ble-oppsagt-i-tv-2/a/24190502/

 

Les også