Nytt

Slik ser Oslo kommune for seg sine terrorforebyggende tiltak på paradegaten Karl Johan: Blomster mot terror. (Grafikk: Oslo kommune)

Oslo kommune skal utplassere tunge blomsterkasser og andre hindringer på Karl Johan for å hindre terrorister i å meie ned mennesker på Oslos paradegate med bil. La oss kalle dem korankasser.

Vi har etter hvert fått mange tunge, triste koranklosser av grå betong – og ikke bare i Oslo. De er en ubehagelig påminnelse om hvilke tider vi lever i.

Det synes nok våre myndigheter også. Kan vi ikke få folk til å tenke på noe annet? Noe hyggeligere.

Blomster er jo hyggelig.

Mandag offentliggjorde Oslo kommune hvilke «risikoreduserende tiltak» man har tenkt å gjennomføre på Karl Johan og i tilstøtende gater «for å forebygge bilbasert terrorisme», som det heter i VGs omtale.

«Hulter til bulter»

Det viktigste tiltaket er utplassering av tunge blomsterkasser, benker og betongringer med jord og planter i, «hulter til bulter i gatene». Rotete og uformelt. Koselig.

Det skal plasseres korankasser på Karl Johans gate, Jernbanetorget, i Lille Grensen og i Arbeidergata.

Utplasseringen vil foregå fortløpende de neste dagene og ukene.

Slalåm

Korankassene vil bli plassert slik at utrykningsbiler kan kjøre slalåm mellom dem når de er på utrykning til Karl Johan og i de andre gatene.

Også varebiler som skal levere varer til butikkene i området vil få anledning til å kjøre slalåm mellom hindringene.

Derimot skal 17. mai-toget slippe å gå slalåm nedover Karl Johan. Politiet vil sperre gater med midlertidige fysiske hindere, slik man også gjorde på 17. mai i år, så biler ikke kan kjøre inn i barnetoget.

Oslo, 17. mai 2017. Busser og andre tyngre kjøretøy ble plassert ut som barrierer i sentrum.

 

VG: Slik skal Karl Johan sikres mot terror