Sakset/Fra hofta

Mangeårig AP-medlem Arne Wam, gift med tidligere statsråd Sissel Rønbeck, melder seg ut av Arbeiderpartiet – gjennom et innlegg i Dagsavisen.

Nok er nok, Arbeiderpartiet’, proklamerer Wam – og sier opp medlemskapet på direkten i innlegget. Mange yngre lesere vil nok ikke umiddelbart gjenkjenne navnet Arne Wam, som av Dagsavisen beskrives som ‘tidligere leder av mannsrolleutvalget’ (på slutten av 1980-tallet) og gift med tidligere statsråd Sissel Rønbeck.

Sissel Rønbeck har vært statsråd i tre AP-regjeringer, siste gang 1996-97 – på slutten av 80-tallet var hun forbruker- og administrasjonsminister da hun nedsatte det omtalte mannsrolleutvalget, med Wam som leder. Hun var på 1970-tallet gift med Bjørn Tore Godal, tidligere utenriksminister – også AP – som Arne Wam roser i sitt innlegg; ‘den sindige og kunnskapsrike Bjørn Tore Godal, som også ledet Afghanistanutvalget, mener at vi nå må stanse utsendelsene og slutte oss til SV, Rødt og MDGs forslag på Stortinget’.

For det er selvsagt den påstått inhumane asyl- og innvandringspolitikken til Det kongelige norske arbeiderparti som gjør at Wam nå takker for seg. Han kommer selvsagt med et kraftig og nærmest ondskapsfullt stikk til Sylvi Listhaug:

‘Det er totalt ubegripelig at du kan bevege deg med et smil og kors på halsen når du er vel kjent med hva du utsetter disse barna for’.

Det er selvsagt ‘asylbarna’ fra Afghanistan han refererer til; de såkalt mindreårige guttene som kom gående og syklende inn i Norge i 2015, etter å ha passert en rekke trygge land på veien. Disse guttene, eller mennene, fikk kollektivt opphold på humanitært grunnlag fram til de ville fylle 18 år – eller fram til de påsto de fylte 18 år. I Sverige har man avdekket at 80 pst av de såkalt mindreårige i realiteten er voksne menn – gjennom medisinske undersøkelser.

Arne Wam er neppe et tap for Arbeiderpartiet; selv om de mister et medlem av eliten i partiet, som har hatt makten i Norge i ti-år. Så kan nok de 40 pst av AP-medlemmene som i 2016 mente at Sylvi Listhaug gjorde en god jobb som innvandrings- og integreringsminister, trekke et lettelsens sukk – nok er nok, Arne Wam.

 

http://www.dagsavisen.no/nyemeninger/nok-er-nok-arbeiderpartiet-1.1050018