Nytt

NRKs Berlin-korrespondent Guri Norstrøm omtalte det sannsynlige utfallet av det østerrikske valget som en «blåsvart» koalisjon. Svart står for fascisme. Det er altså god latin å si at et europeisk land kan få et fascistisk parti ved makten. Hva sier dette om velgerne? Hva sier det om Norstrøm og NRK?

Norstrøm mener det neppe bokstavelig hvis man gikk henne på klingen. Det er en talemåte, liksom venstresiden fra 60-årene har brukt «fascisme» som et skjellsord. Det har hengt meget løst. Interessant nok var det samme tilfelle i DDR og Sovjetunionen, som snakket om at fascistene satt ved makten i Forbundsrepublikken.

Da studentopprøret begynte på 60-tallet var det som en utenomparlamentarisk opposisjon, som bekjente seg til voldelige midler. En gruppe utålmodige ble lei av «pratet» og dannet RAF, der målet var å få den vesttyske staten til å kaste masken og vise sitt sanne fascistisk ansikt.

Det er tankevekkende at norske medier og venstrefløyen følger samme linje i dagens Norge: Når det dukker opp partier som vil forsvare det nasjonale, kaller de dem fascister.

Liksom venstrefløyen overlot ytringsfriheten til høyrefløyen, er de nå ved å overlate forsvaret av nasjonalstaten til høyrefløyen.

Hva blir det da igjen?

Dette har Espen Goffeng vært opptatt av. Hvordan kan det ha seg at venstrefløyen gir fra seg de sakene som tradisjonelt har vært deres? Forsvar av kvinners rettigheter f.eks?

I stedet velger venstrefløyen å opptre som forsvarere av en kultur som hverken respekterer ytringsfrihet, kvinner eller nasjonen. Deler av denne kulturen fortjener betegnelsen fascistisk. Den har alle de trekk som assosieres med fascisme: Beundring for den sterke mann, bruk av vold i politikken, uniformering, autoritetstro, underkastelse, formynderi, you name it.

Når velgerne forlater sosialdemokratiet og går til høyre, trekker mediene fascismekortet.

Det gjøres nå i Østerrike, hvor man tror at det er effektivt, både på grunn av Jörg Haider og fordi Hitler var østerriksk. Hvordan østerrikerne har det betyr mindre.

Guri Norstrøm er hverken verre eller bedre enn hva som er vanlig i NRK. Hun vil gjerne være flink og da vet hun at Marienlyst forventer seg forklaringer som «blåsvart» koalisjon.

Men NRK får samme problem som Hillary Clinton: Er det velgerne som er blitt fascistisk eller er de forført?

Dette klarer ikke mediene å bli enig med seg selv om. På den ene siden erkjenner de at velgerne beveger seg mot høyre. Tyngdepunktet har forflyttet seg. Det som tilhørte ytre høyre for en del år siden, er nå blitt alminnelig, sies det. Men det sies ikke noe om hvorfor debatten har forflyttet seg.

Det er her mediene stryker. Velgerne vet at de ikke plutselig er blitt rammet av svermeri for gamle dager. Det er utviklingen i Europa som får dem til å gå til høyre, herunder en politisk ledelse i Brussel som er døv og blind. Det kommer ingen signaler fra Brussel som viser at de forstår hva som foregår.

Velgerne er ved å bli kastet tilbake på seg selv. Det finnes ingen andre. Det samme opplevde briter og amerikanere.

Så medier: Bare fortsett å bruk den svarte kosten. Dere øker farten på toget dere forsøker å stanse.

Siden det ikke er utviklingen i Europa som er årsaken, må mediene finne andre: Det er de alternative og sosiale mediene som forfører folk. Svaret er derfor mer sensur.

Her finner plutselig venstresiden og de politisk korrekte at de har samme interessse som islamister og muslimer: Begge parter vil «regulere» ytringsfriheten. Når to så sterke krefter motarbeider frie ytringer, kommer ytringsfriheten under press.

På 70-tallet innførte Vest-Tyskland yrkesforbud i offentlig sektor mot de som ikke var lojale mot forfatningen. I dag hersker et langt mer omfattende Berufsverbot mot mennesker som våger å vise seg kritisk mot islam og flerkultur. Denne undertrykkelsen blir ikke anerkjent og ikke omtalt av mediene. Det er en del av undertrykkelsen at den ikke anerkjennes.

I stedet forvandler man det som er en dyp konflikt mellom en århundrelang nasjonal historie og kultur og en inntrengende dominant kultur til en klassisk høyre-venstre-akse, der venstresiden har monopol på godhet.

Det er derfor en hensikt med å bruke den svarte fargen. Det er ikke bare et tricks eller et påfunn.

Europeerne er ved å våkne til erkjennelsen av at hvis utviklingen får fortsette vil ikke bare velferdsstaten gå fløyten, de vil også også bli minoritet i eget land. Allerede nå er symptomene på intoleranse og fiendtlighet til den tradisjonelle kulturen så sterke at ikke noe medie kan mørklegge dem.

Den europeiske eliten har selv avskaffet den nasjonale kulturen og villet erstatte den med en overnasjonal flerkultur. Det fremstår mer og mer som en systematisk nedbrytning av alt som har holdt samfunnet sammen, fra kjernefamilie, kristendom, verdier i skole og oppdragelse, respekt for autoriteter og lojalitet mot fedrelandet. Det siste våpenet er kjønnspolitikk og identitetspolitikk som erstatter den tillitskulturen som var en naturlig følge av det nasjonale fellesskap.

Deler av befolkningen er blitt så rotløs og forvirret at den ikke klarer å ta seg inn, men andre finner frem til hva som betyr noe. Det ligger i selve den reproduktive prosessen: Å stifte familie. Man får ansvar for et nytt liv og forsvarer det. Familien er en konservativ institusjon. Det er en grunn til at de radikale alltid har ønsket å demontere den.

At høyrepartier går frem betyr at utviklingen er kommet så langt at folk ikke lar seg skremme til taushet.

Verst er de statlige kringkastingene av typen NRK. Der i gården sitter selv nazisme-betegnelsen løst. Den norske Atlanterhavskomites Kate Hansen Bundt ble spurt om ikke Alternative für Deutschland (AfD) var nazistisk. Det ble en liten pause før hun sa: Nei, det er det ikke. Tyskerne er vaksinert mot nazisme.

Men hvis man følger NRKs propagandalinje er det nesten som man får følelsen av at de skulle ønske at det ikke var tilfelle. Det ligger som en logisk konsekvens av deres ønsker.

I kveld kommer NRK og andre medier til å fortelle oss at Østerrike får en blåsvart koalisjon. Blåsvart står for koldbrann.

Hvem er det som råtner?