Donald Trump taler til FNs hovedforsamling i New York den 19. september 2017. Foto: Lucas Jackson / Reuters / Scanpix.

 

I sin første tale til FNs hovedforsamling sier USAs president Donald Trump at amerikanerne kan bli nødt til å ødelegge Nord-Korea fullstendig hvis landet ikke oppgir sitt atomvåpenprogram.

The Independent skriver:

In his first address to the UN General Assembly – and with North Korean diplomats sitting just yards from him – Mr Trump said he will have no option to resort to such actions if Pyongyang does not halt the development of its nuclear weapons programme.

In perhaps the most striking piece of sabre-rattling yet, Mr Trump said that unless North Korea backed down, “we will have no choice than to totally destroy North Korea”.

Trump gikk ikke av veien for å harselere over Nord-Koreas leder Kim Jong-un ved å kalle ham «rakettmannen»:

In a reference to Kim Jong-un, he claimed the North Korean leader appeared to determined to choose a path of self-destruction. “Rocket man is on a suicide mission for himself and his regime,” he said.

Den engelske avisen antyder at den amerikanske presidentens tale er vel så mye rettet mot det politiske hjemmemarkedet som det nordkoreanske regimet, og minner om skepsisen i hans egne rekker ved utsiktene til et blodbad.

Trump insisterer imidlertid på at hensynet til USAs sikkerhet kommer i første rekke, samt at de langsiktige konsekvensene av ikke å gripe inn kan bli enda verre:

He said Pyongyang’s increased testing of intercontinental missiles and nuclear payloads, “threatens the entire world with unthinkable loss of life”.

“All responsible leaders have an obligation to serve their own citizens. Our government’s first duty is to its people,” he said.

Spørsmålet er hvor lenge Trump kan vente med å levere resultater uten å sette sin utenrikspolitiske troverdighet på spill.