Innenriks

Endelig en positiv nyhet fra det akademiske miljøet: Styret ved Nord universitet støtter regjeringens lovforslag om nikab-forbud.

Rektor ved Nord universitet, Bjørn Olsen, ønsket ikke et forbud og foreslo et vedtak om å opprettholde dagens regelverk.

Styret ber rektor oversende høringssvar til Kunnskapsdepartementet som støtter det alternative forslaget, som betyr at dagens regelverk opprettholdes og at det innføres plikt til samtale med de som eventuelt møter med ansiktsdekkende hodeplagg.

Styreleder Vigdis Moe Skarstein var enig med rektor. De ønsket begge å opprettholde dagens regelverk.

Under møtet fremmet imidlertid styremedlem Espen Leirset et forslag om å støtte regjeringens forbud.

Med 7 mot 6 stemmer vant Leirset over rektor og styreleder.

 

Universitetsavisa